Istoria Statului şi Dreptului Românesc

Ioan CHIȘ, Wolters Kluwer, 2010

Istoria Statului şi Dreptului Românesc
Cod Produs: T.C.MO.006.10
ISBN / ISSN: 973191183-9
Număr / Ediţie: 1
Număr pagini: 312
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 47,20 LEI
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Prezenta lucrare s-a dorit a se adresa studenţilor anului I, care studiază istoria statului şi dreptului românesc, dar are o utilitate practică şi pentru jurişti şi pentru toţi cei interesaţi în cunoaşterea evoluţiei instituţiilor juridice fundamentale de-a lungul timpului.

Lucrarea se bazează pe studiul aprofundat al documentelor vremii, pe o bibliografie selectivă, care a creat posibilitatea prezentării materialului într-un mod sintetic.
CUVÂNT ÎNAINTE

TITLUL I. ANTICHITATEA. STRĂMOŞII
CAPITOLUL I. Daco-geţii în perioada prestatală
1. Organizarea politico-socială a daco-geţilor în perioada prestatală. Dromihete. Norme de conduită
2. Dromihete, primul rege get
3. Norme de conduită

TITLUL II. STATUL ŞI DREPTUL DACO-GET
CAPITOLUL I. Statul daco-get
1. Burebista şi statul dac în timpul înfloririi sale maxime
2. Decebal, eroul dacilor. Prăbuşirea statului dac
3. Statul geto-dac. Structura economico-socială
4. Organizarea administrativă

CAPITOLUL II. Dreptul daco-get

TITLUL III. DACIA ROMANĂ. STATUL ŞI DREPTUL
CAPITOLUL I. Statul pe teritoriul Daciei − provincie romană
1. Hotarele şi organizarea administrativă
2. Conducerea centrală a Daciei provincie romană
3. Administraţia locală a provinciei Dacia
4. Viaţa economică în Dacia romană
5. Viaţa socială a Daciei romane

CAPITOLUL II. Dreptul în Dacia romană
1. Izvoare şi instituţii juridice
2. Proprietatea
3. Familia
4. Tabulele cerate

TITLUL IV. STATUL ROMÂNESC FEUDAL
CAPITOLUL 1. Daco-romanii în mileniul migraţiilor
1. Primele popoare migratoare
2. Sarmaţii
3. Hunii
4. Gepizii şi avarii
5. Slavii

CAPITOLUL 2. Evoluţia organizării sociale şi politice în perioada de formare a poporului român
1. Organizarea socială
2. Administraţia centrală şi locală în timpul migraţiilor
3. Obştea teritorială
4. Forme de organizare feudală prestatală

CAPITOLUL 3. Afirmarea poporului român în lupta împotriva dominaţiei maghiare, a pecenegilor, cumanilor şi tătarilor
1. Maghiarii
2. Pecenegii şi cumanii
3. Tătarii

CAPITOLUL 4. Organizarea politico-socială a românilor în secolul al XIII-lea, premergătoare întemeierii statelor feudale
1. Organizarea politică
2. Organizarea socială

CAPITOLUL 5. Religia românilor

CAPITOLUL 6. Norme de conduită în cadrul obştii săteşti
1. Proprietatea devălmaşă
2. Norme de muncă ce reglementau relaţiile de muncă
3. Norme privitoare la statutul persoanelor
4. Norme privitoare la obligaţiuni şi răspundere penală
5. Trăsăturile caracteristice generale ale vechiului drept
6. Legea ţării

TITLUL V. Statul şi dreptul feudal dezvoltat
CAPITOLUL 1. Formarea statelor feudale româneşti
1. Întemeierea Ţării Româneşti
2. Întemeierea Moldovei
3. Voievodatul Transilvaniei
4. Ţara Cavarnei

CAPITOLUL 2. Particularităţile organizării de stat în ţările române
1. Organizarea de stat
1.1. Domnia şi prerogativele sale
1.2. Voievodul. Principele. Guvernatorul
1.3. Adunările pe stări, Congregaţiile nobiliare şi Dietele Transilvaniei. Modul lor de funcţionare
1.4. Organele centrale ale statului feudal. Sfatul Domnesc. Consiliul Principelui. Guberniul Transilvaniei. Cancelaria Aulică
1.5. Dregătoriile centrale. Generalităţi
1.6. Marii dregători
1.6.1. Dregătorii civili
1.6.2. Dregătorii militari
1.6.3. Dregătorii de Curte
1.6.4. Dregătoriile Transilvănene
1.7. Bănia Craiovei
2. Organizarea local-administrativă

CAPITOLUL 3. Organizarea justiţiei
1. Organizarea judecătorească
2. Justiţia ecleziastică
3. Justiţia oraşelor
4. Procedura de judecată
5. Administrarea probelor
6. Pronunţarea hotărârilor judecătoreşti
7. Căi de atac
8. Executarea hotărârilor

CAPITOLUL 4. Reglementarea principalelor instituţii de drept în feudalismul dezvoltat
1. Dreptul de proprietate
1.1. Proprietatea domnească
1.2. Proprietatea boierească
1.3. Proprietatea ţărănească
2. Regimul persoanelor
3. Rudenia
4. Familia, căsătoria, succesiunea
5. Răspunderea colectivă
6. Răspunderea contractuală
7. Infracţiuni
8. Abateri de la dogmele religioase
9. Hiclenia, lesmajestatea, calpuzania
10. Pedepsele

CAPITOLUL 5. Evoluţia dreptului scris până în secolul al XVII-lea
1. Primele pravile şi importanţa lor
2. Conţinutul pravilelor
3. Cartea românească de învăţătură
4. Îndreptarea Legii sau Pravila cea Mare
5. Dreptul scris al Transilvaniei în perioada Voievodatului şi în Principat

CAPITOLUL 6. Organizarea de stat şi dreptul în perioada destrămării feudalismului în ţările române
1. Generalităţi
2. Reformele lui Constantin Mavrocordat
2.1. Reforma socială
2.2. Reforma fiscală
2.3. Reforma Justiţiei
2.4. Reforma administrativă
2.5. Reforma militară

CAPITOLUL 7. Evenimentele politice ale sfârşitului secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea. Forme de guvernământ
1. Principalele evenimente politice
2. Forme de guvernare. Monarhia absolută
3. Funcţiile statului

CAPITOLUL 8. Dreptul în perioada destrămării orânduirii feudale
1. Categorii şi izvoare de drept scris
2. Legiuirile din Ţara Românească
3. Legiuirile din Moldova
4. Dreptul în Transilvania
5. Începutul modernizării dreptului

TITLUL VI. STATUL NAŢIONAL ŞI SISTEMUL DE DREPT MODERN
CAPITOLUL 1. Formarea statului naţional
1. Împrejurările istorice
2. Întărirea suveranităţii de stat
3. Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris, prima Constituţie a statului român

CAPITOLUL 2. Constituţia din anul 1866

CAPITOLUL 3. Transilvania sub stăpânire străină. Dualismul austro-ungar

CAPITOLUL 4. Crearea statului naţional unitar

CAPITOLUL 5. Monumentele dreptului românesc modern. Codurile civil, penal şi de procedură civilă şi penală
1. Codul civil
2. Codul penal
3. Codul de procedură civilă
4. Codul de procedură penală

CAPITOLUL 6. Monarhia constituţională parlamentară română
1. Familia regală
2. Funcţionarea monarhiei parlamentare
3. Viaţa parlamentară în contextul tendinţei spre autoritarism a regelui Carol al II-lea
4. Dictatura regală
5. Dezmembrarea statului român, rezultat al politicii de forţă şi dictat a Marilor Puteri. Abdicarea regelui Carol al II-lea

CAPITOLUL 7. Evoluţia dreptului în perioada regalităţii. Modernizarea legislaţiei
1. Constituţia din anul 1923
2. Modernizarea dreptului după Constituţia din 1923
2.1. Dreptul administrativ
2.2. Dreptul civil
2.3. Dreptul penal
2.4. Schimbări ale procedurii civile şi penale

ANEXĂ. Tabel cronologic cu principalele date istorice ale organizării societăţii pe teritoriul ţării noastre
1. Lumea antică înaintea erei noastre
2. Organizarea societăţii antice în era noastră
3. Lumea medievală română a secolelor IX-XI
4. Lumea medievală română a secolelor XI-XVII
5. Începutul lumii moderne române. Secolele XVII-XVIII
6. Datele istorice ale statului şi dreptului român în epoca modernă
7. Participarea României la operaţiunile primului război mondial. Politică internă, internaţională şi operaţiuni militare
8. Statul şi dreptul român în perioada interbelică