Comunicarea judiciară eficientă. Ghid practic de metodologie a cererilor persuasive în instanță

Adrian Toni NEACŞU, Wolters Kluwer, 2016-01-20

Comunicarea judiciară eficientă. Ghid practic de metodologie a cererilor persuasive în instanță
Cod Produs: T.C.CJ.002.15
ISBN / ISSN: 978-606-677-013-2
Număr pagini: 568
Pret cu TVA: 85,00 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Avocații scriu cereri cu un scop precis. Vor să câștige dosarele. Pentru a face aceasta nu au decât o singură șansă: să convingă judecătorii. Dacă vor fi concentraţi pe acest scop, atunci cererile lor vor trebui să aibă capacitatea de a persuada judecătorul.
Cererile scrise sunt eficiente doar atunci când sunt redactate ținând cont de nevoile celor cărora le sunt destinate.
Cum poate deveni un document juridic mai util judecătorului? Şi cum poate fi acesta mai plăcut la lectură? Acestea sunt întrebările la care încercăm să răspundem pe parcursul acestei lucrări.
Avocații sunt deja scriitori profesioniști.
Scrisul este cel mai important instrument profesional pe care îl au, sunt plătiți pentru a scrie și își ocupă cea mai mare parte a timpului profesional scriind. Un avocat produce într-un an mai mult text scris decât mulți autori de ficțiune sau non ficțiune.
Oricine scrie pentru a-și câștiga existența și pentru alte persoane se poate numi scriitor profesionist.
Tocmai pentru că trăiesc din scris, scriitorii profesioniști acordă atenție mecanicii și tehnicii scrisului. Avocații ar trebui să facă la fel.
Scrierea documentelor juridice poate fi îmbunătățită prin tehnică. Ca orice scriere profesională, tehnica scrierii juridice poate fi sistematizată, studiată și învățată. Fiind, de fapt, o formă a scrierii, ea beneficiază de toate trucurile scriitorului profesionist. Fiind, de asemenea, o problemă de comunicare, creșterea calității cererilor juridice înseamnă în esență reflecția asupra creșterii calității comunicării înseși.
Un profesionist al scrisului juridic ar trebui să acorde importanță, în efortul său de creștere a calității comunicării judiciare, mai ales următoarelor aspecte:

Vocabular alegerea cuvintelor potrivite
Organizarea aranjarea eficientă a argumentelor
Tranziția conectarea ideilor
Structura aranjarea corectă a elementelor documentului
Audiența cunoașterea așteptărilor cititorului
Tonalitatea maniera de adresare cititorului
Stilul expresivitatea textului scris
Claritatea potrivirea între argumente și exprimarea lor
Acuratețea potrivirea între exprimare și realitate
Aspectul designul documentului

În lucrarea de față, care nu este una teoretică, ci practică, am subsumat analiza celor 10 direcții mari ale comunicării judiciare eficiente în 4 părți fundamentale, care respectă o ordine logică de realizare a cererilor către instanțe: Compoziţia (editarea propriu-zisă), Stilul (claritate, acuratețe), Structura și Aspectul cererilor.
Cartea este construită pe trei paliere: sugestia, explicaţia teoretică şi exemplificarea. Exemplele, la rândul lor, urmăresc să transmită fie cum trebuie pusă în practică sugestia, fie cum este greşit pusă în practică, fie cum se revizuieşte un text eronat.
Mulțumiri
Cum se folosește această lucrare

PARTEA I. Introducere în comunicarea judiciară
1. Avocatul user friendly
2. Structura comunicării judiciare
3. Eficiența comunicării judiciare
4. Calitatea comunicării judiciare

PARTEA a II-a. Compoziția (editarea) cererilor
UNU. Planificaţi cererea în cadrul cazului
DOI. Identificaţi şi ierarhizaţi principalele problemele juridice
TREI. Faceţi o schiță a cererii
PATRU. Scrieţi fără oprire. Opriţi-vă puţin înainte de editare
CINCI. Păstraţi frazele scurte, de cca 75 de cuvinte
ŞASE. Despărţiţi frazele complexe în propoziții de cca 30 de cuvinte
ȘAPTE. Puneţi subiectul şi predicatul împreună, de regulă la începutul propoziției
OPT. Folosiţi paragrafe dese de până la 75 de cuvinte
NOUĂ. Folosiţi spațiul pentru delimitarea paragrafelor
ZECE. Folosiţi paragrafe distincte pentru idei distincte
UNSPREZECE. Faceţi legături între paragrafe
DOISPREZECE. Folosiți conectorii logici pentru alineate și paragrafe
TREISPREZECE. Renunțaţi la cuvintele de umplutură, inutile

PARTEA a III-a. Stilul cererilor
PAISPREZECE. Pentru enumerări folosiți listele
CINCISPREZECE. Folosiţi cu grijă numeralele
ŞAISPREZECE. Utilizați doar abrevierile cunoscute
ŞAPTESPREZECE. Arătaţi-vă din spatele Subsemnatului
OPTSPREZECE. Evitaţi sarcasmul și ironia la adresa adversarului sau a instanței inferioare
NOUĂSPREZECE. Evitați atacurile la persoană
DOUĂZECI. Evitaţi siguranța excesivă
DOUĂZECIŞIUNU. Folosiţi calitatea părţilor, nu doar numele lor
DOUĂZECIȘIDOI. Folosirea corectă a semnelor de punctuație. Punctul
DOUĂZECIȘITREI. Folosirea corectă a semnelor de punctuație. Virgula
DOUĂZECIȘIPATRU. Folosirea citatului din legislație
DOUĂZECIȘICINCI. Folosirea citatului din lucrările științifice
DOUĂZECIŞIŞASE. Parafrazați lucrurile general acceptate
DOUĂZECIȘIȘAPTE. Folosirea citatului din alte hotărâri judecătorești
DOUĂZECIȘIOPT. Citarea codurilor
DOUĂZECIŞINOUĂ. Puneţi textele citate la dispoziția instanței
TREIZECI. Feriţi-vă de citatele în latină fără traducere

PARTEA a IV-a. Structura cererilor
TREIZECIȘIUNU. Datele de identificare a dosarului
TREIZECIȘIDOI. Calificarea juridică corectă a cererii
TREIZECIȘITREI. Introducerea
TREIZECIȘIPATRU. Petitul cererii
TREIZECIȘICINCI. Scrieţi situația de fapt
TREIZECIȘIȘASE. Cronologia dosarului nu este situația de fapt
TREIZECIȘIȘAPTE. Construiți totul în jurul problemelor de drept
TREIZECIŞIOPT. Identificați problemele de drept plecând de la situația de fapt
TREIZECIŞINOUĂ. Problema fundamentală de drept a cererii trebuie înțeleasă în 90 de secunde
PATRUZECI. Limitaţi fiecare problemă de drept la cel mult 75 de cuvinte
PATRUZECIȘIUNU. Scrieţi fiecare problemă juridică separat cu titluri explicative
PATRUZECIȘIDOI. În secţiunea argumentativă începeţi fiecare paragraf cu subiectul lui principal
PATRUZECIȘITREI. Folosiți conectorii logici pentru introducerea argumentelor
PATRUZECIȘIPATRU. Plasaţi indicatori pentru judecător
PATRUZECIŞICINCI. Începeţi paragraful cu subiectul afirmației. Nu terminaţi paragraful precedent cu subiectul afirmației următorului paragraf
PATRUZECIŞIȘASE. Încheiaţi secțiunile argumentative cu propoziții categorice

PARTEA a V-a. Aspectul cererilor
PATRUZECIŞIȘAPTE. Folosiți corect antetul documentelor
PATRUZECIŞIOPT. Nu folosiți note de subsol
PATRUZECIŞINOUĂ. Nu folosiți niciodată note de subsol vorbite
CINCIZECI. Elemente de design al textului
CINCIZECIȘIUNU. Tehnoredactaţi corect
CINCIZECIȘIDOI. Tehnoredactați textul pentru a fi citit pe hârtie, nu pentru calculator
CINCIZECIȘITREI. Păstrați margini generoase ale documentelor
CINCIZECIŞIPATRU. Nu evidențiaţi paragrafe cu majuscule. Folosiţi-le în titluri
CINCIZECIŞICINCI. Evidențierea lucrurilor importante
CINCIZECIŞIŞASE. Folosiți titluri și subtitluri argumentative sau asertive

APPENDIX
Anexa 1. Checklist cerere de chemare în judecată
Anexa 2. Instrucțiuni practice pentru părți, referitoare la cauzele cu care este sesizată Curtea de Justiție a Uniunii Europene (extras)
Anexa 3. Instrucțiunea federală privind procedura în apel nr. 32 Federal Circuit Rule, S.U.A. (extras)

Bibliografie specială

LISTA TABELELOR DIN LUCRARE

Tabelul 1. Listă abrevieri uzuale pentru principalele reviste juridice
Tabelul 2. Numărul de hotărâri judecătorești publicate de ICCJ
Tabelul 3. Lista numerelor de identificare ale instanțelor de judecată
Tabelul 4. Adagii juridice în latină
Tabelul 5. Nomenclator de obiecte ECRIS

LISTA FIGURILOR DIN LUCRARE
Figura 1. Structura comunicării judiciare
Figura 2. Structura generală de documentare a cauzelor civile/penale
Figura 3. Formatarea paragrafelor
Figura 4. Structura generală a cererilor
Figura 5. Antet neadecvat
Figura 6. Antet central
Figura 7. Rezoluția instanței
Figura 8. Instrumente de formatare Microsoft Word
Figura 9. Fonturi serif și sans serif
Figura 10. Tastatură românească
Figura 11. Împăturirea pentru dosar a documentelor în format A3
Figura 12. Împăturirea pentru dosar a documentelor în format A2