Codul insolventei

Wolters Kluwer, 2014-10-23

Codul insolventei
Cod Produs: T.C.MO.002.14
ISBN / ISSN: 978-606-8201-64-1
Număr pagini: 264
Pret cu TVA: 10,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Noua legislaţie în domeniul insolvenţei!

Cadrul normativ în domeniul insolvenţei este definitiv modificat odată cu intrarea în vigoare a Codului insolvenţei. Noua reglementare unifică dispoziţiile referitoare la insolvenţă din Legea nr. 85/2006 cu cele din alte legi speciale – concordatul preventiv, falimentul instituţiilor de credit, de asigurări etc. –, creând un cadru normativ unitar şi modern.
Codul insolvenţei – Act Sintetic – editat de Wolters Kluwer România, prezintă noua reglementare într-un format anume conceput pentru uzul practicienilor:
– Navigare facilă cu ajutorul Indexului pe cuvinte-cheie
– Identificare rapidă a informaţiei prin Denumirile marginale ale articolelor
– Valoare adăugată prin Tabelul de corespondenţe cu vechea reglementare:
■ Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
■ Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări
■ Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei
■ O.G. nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
■ Legea nr. 381/2009 privind concordatul preventiv
TITLUL PRELIMINAR
CAPITOLUL I. Domeniul de reglementare
CAPITOLUL II. Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Definiţii
Secţiunea 1. Principii
Secţiunea a 2-a. Definiţii

TITLUL I. Proceduri de prevenire a insolvenţei
CAPITOLUL I. Dispoziţii generale
CAPITOLUL II. Mandatul ad-hoc
CAPITOLUL III. Concordatul preventiv
Secţiunea 1. Beneficiarii procedurii. Organele care aplică procedura
Secţiunea a 2-a. Încheierea şi omologarea concordatului preventiv
Secţiunea a 3-a. Închiderea procedurii concordatului preventiv

TITLUL II. Procedura insolvenţei
CAPITOLUL I. Dispoziţii comune
Secţiunea 1. Aspecte generale
Secţiunea a 2-a. Organele care aplică procedura. Participanţii la procedură
§ 1. Instanţele judecătoreşti
§ 2. Judecătorul-sindic
§ 3. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
§ 4. Administratorul special
§ 5. Administratorul judiciar
§ 6. Lichidatorul judiciar
Secţiunea a 3-a. Deschiderea procedurii şi efectele acesteia
§ 1. Cererile introductive
§ 2. Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii procedurii
Secţiunea a 4-a. Primele măsuri. Întocmirea tabelului de creanţe. Contestaţiile
Secţiunea a 5-a. Situaţia unor acte juridice ale debitorului
§ 1. Aspecte generale
§ 2. Anularea actelor frauduloase
§ 3. Situaţia contractelor în derulare
Secţiunea a 6-a. Reorganizarea
§ 1. Planul
§ 2. Perioada de reorganizare
Secţiunea a 7-a. Falimentul şi lichidarea activelor
§ 1. Măsuri premergătoare lichidării
§ 2. Efectuarea lichidării
§ 3. Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Secţiunea a 8-a. Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă
Secţiunea a 9-a. Închiderea procedurii
CAPITOLUL II. Dispoziţii speciale privind procedura insolvenţei grupului de societăţi
Secţiunea 1. Prevederi speciale privind competenţa şi organele care aplică procedura
Secţiunea a 2-a. Deschiderea procedurilor
Secţiunea a 3-a. Măsuri procedurale
CAPITOLUL III. Dispoziţii privind falimentul instituţiilor de credit
Secţiunea 1. Dispoziţii speciale
Secţiunea a 2-a. Deschiderea procedurii şi efectele acesteia
Secţiunea a 3-a. Tranzacţii privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive
Secţiunea a 4-a. Răspunderea organelor de conducere, a cenzorilor şi a personalului de execuţie sau cu atribuţii de control din instituţia de credit ajunsă în faliment
Secţiunea a 5-a. Închiderea procedurii
Secţiunea a 6-a. Alte dispoziţii
CAPITOLUL IV. Dispoziţii privind falimentul societăţilor de asigurare/reasigurare
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
§1. Falimentul
§ 2. Deschiderea procedurii falimentului. Efectele deschiderii procedurii
Secţiunea a 2-a. Răspunderea organelor de conducere ale societăţii de asigurare/reasigurare
Secţiunea a 3-a. Închiderea procedurii

TITLUL III. Insolvenţa transfrontalieră
CAPITOLUL I. Dispoziţii generale
CAPITOLUL II. Raporturile cu statele terţe
CAPITOLUL III. Dispoziţii privind coordonarea procedurii insolvenţei grupurilor de societăţi
CAPITOLUL IV. Reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul falimentului instituţiilor de credit
CAPITOLUL V. Reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul falimentului societăţilor de asigurare/reasigurare
Secţiunea 1. Domeniul de aplicare. Competenţe şi legea aplicabilă
Secţiunea a 2-a. Informarea şi drepturile creditorilor de asigurări
Secţiunea a 3-a. Reguli privind procedura falimentului, aplicabilă sucursalelor societăţilor de asigurare/reasigurare din alte state membre ale Uniunii Europene, care au sediul în România
Secţiunea a 4-a. Sucursalele societăţilor de asigurare/reasigurare din statele terţe

TITLUL IV. Sancţiuni

TITLUL V. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Index

Tabel corespondențe