eBook Pandectele Române 2/2017 (PDF)

Wolters Kluwer, 2017-05-23

Pandectele Române 2/2017 (PDF)
Cod produs: PDF.R.PA.17.02
ISSN/ISSN-L: 2286-0576/1582-4756
Număr ediţie: 2/2017
Format: PDF
Pret cu TVA: 45,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef prof. univ. dr. Gabriela Răducan
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 6 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUȚU. Jurisprudența în ecuația statului de drept

DOCTRINĂ
Gabriela RĂDUCAN. Studiu teoretic și practic asupra efectului devolutiv al apelului în noua reglementare procesuală
Ilie URS. Acțiunea în petiție de ereditate în reglementarea noului Cod civil român
Ioana NICOLAE. Termenul de opțiune succesorală - termen de decădere de ordine publică. Justificare teoretică și consecințe practice
Dan CIMPOERU. Regimul juridic al folosirii medicamentelor de uz uman în tratamentele de ultimă instanță („compassionate use”) în România. Propuneri de lege ferenda
Dan LUPAȘCU, Mihai MAREȘ. Temeiul acțiunii penale. Încadrarea juridică la debutul procesului penal în cazul succesiunii de legi. Drept substanțial vs. drept procesual
Ion M. ANGHEL. Acquisition of agricultural land by foreign nationals in Romania hampers the exercise of its territorial jurisdiction
Cristina Elena POPA TACHE. Perimarea instanței, evoluțiile aplicării sale în noul Cod de procedură civilă și carențele legii
Roxana MATEFI. Scurte considerații privind noua reglementare a libertății contractuale prin raportare la ordinea publică, bunele moravuri și buna-credință
Dan-Mihail DOGARU. Obligația factorului de urmărire a creanțelor. Consecințele nerespectării acestei obligații în cadrul contractului de factoring. Studii doctrinare pe marginea practicii judiciare
Mihail STĂNESCU-SAS. Cronica unui caz de discriminare și reflecțiile inerente

PROTECȚIA JURISDICȚIONALĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Mihaela MAZILU-BABEL. CJUE. C-157/15 Achbita. Libertatea de manifestare a religiei la locul de muncă. Sectorul privat. Politica de neutralitate față de clienți. Discriminarea indirectă. Articolul 16 din Cartă

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
Radu DIMIU. Un delict de presă la 1862
Dim RÂMNICEANU. Responsabilitatea în caz de reziliere unilaterală a contractului de muncă încheiat pe durată nedeterminată

JURISPRUDENȚĂ COMENTATĂ
Dan CIMPOERU. Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcției în temeiul Legii nr. 112/1995
Mihai MAREȘ. Contestarea măsurilor asigurătorii luate direct prin decizie penală, în ultim grad de jurisdicție, față de o persoană nenominalizată în decizie. Lipsa accesului la o instanță. Consecințe
Mihai MAREȘ. Recurs în casație. Limitele aprecierii instanței în ceea ce privește cazul de casare constând în condamnarea inculpatului pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală
Mihai MAREȘ. Invocarea mijlocului procedural al excepției de neconstituționalitate. Condiții de admisibilitate – legătura cu soluționarea cauzei

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Obligarea statului român la plata de despăgubiri bănești pentru repararea prejudiciului moral cauzat unei persoane prin arestarea și condamnarea sa abuzivă. Calculul termenului de prescripție al acțiunii în răspundere civilă (Î.C.C.J., secția I civilă, decizia nr. 1463/2016 din 13 iulie 2016)
Compatibilitatea instituției cererii de chemare în garanție cu procedura con­ten­ciosului administrativ. Condiții de admisibilitate (C. Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, decizia civilă nr. 66 din 23 iunie 2016)
Nerespectarea hotărârilor judecătorești. Sentințe civile contradictorii. Eroare de fapt (C. Apel București, secția I penală, decizia penală nr.633/R din 8 aprilie 2003)
Acțiune de obligare la încheierea unei convenții privind condițiile de exercitare a dreptului de uz și servitute asupra proprietății private afectate de capacități energetice conform art. 12 alin. (5) și (6) din Legea nr. 129/2012 (C. Apel Craiova, secția a II-a civila, decizia nr. 936 din 8 noiembrie 2016)

MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUȚU. Italia: efectele expunerii pe termen lung la radiații neionizante specifice telecomunicațiilor „fără fir”

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUȚU. Avocaților, Patria recunoscătoare!