eBook Pandectele Române 1/2017 (PDF)

Wolters Kluwer, 2017-03-17

Pandectele Române 1/2017 (PDF)
Cod produs: PDF.R.PA.17.01
ISSN/ISSN-L: 2286-0576/1582-4756
Număr ediţie: 1/2017
Format: PDF
Pret cu TVA: 45,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 6 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUȚU
Provocările cercetării științifice în domeniul dreptului

DOCTRINĂ
Dan Claudiu DĂNIȘOR
Lacunele dreptului – problemă structurală a sistemului juridic sau carență în protecția drepturilor?
Franklin DEHOUSSE
Reformarea instanţelor judecătoreşti ale Uniunii Europene (II). Renunţarea la abordarea din punctul de vedere al managementului drept consecinţă a dublării numărului de membri ai Tribunalului Uniunii Europene
Mihai MAREȘ
Mandatul european de arestare (II). Protecția drepturilor fundamentale
Teodor BODOAȘCĂ
Contribuții la studiul normelor juridice interne și internaționale referitoare la diferențierea sexuală a soților
Ioana NICOLAE, Georgeta-Bianca SPÎRCHEZ
Noțiunea juridică de familie. Aspecte de actualitate din jurisprudența CEDO și legislația Uniunii Europene
Bogdan NAZAT
Reguli aplicabile cesiunii de creanță și subrogației potrivit Regulamentului (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale („Roma I”)
Robert-Adrian DELIU
Citarea prin publicitate. Excepție sau regulă?
Corina SCARLAT
Dreptul de a fi informat de acuzația adusă şi dreptul la un interpret. Directivele nr. 2012/13/UE și nr. 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului

PROTECȚIA JURISDICȚIONALĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Mihai MAREȘ, Mihaela MAZILU-BABEL
CEDO. Cauza A. și B. împotriva Norvegiei. Sancțiuni fiscale și penale.
Ne bis in idem. Proceduri paralele. Implicații în procesul penal român

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
I.L. GEORGESCU
Asupra anteproiectului codului de comerț

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Dan CIMPOERU
Principiul comportamentului constituțional loial al autorităților publice
Călin M. COSTIN
Suspendarea din funcție a administratorului societății cu răspundere limitată la cererea unui asociat prin ordonanță președințială și numirea provizorie de către instanța de judecată a altui administrator. Studiu de caz
Contestație în anulare. Nelegala citare. Partea care poate utiliza această cale de atac (C. Apel Timișoara, decizia penală nr. 921/A din 24 august 2016)
Acord de mediere. Termenul până la care poate interveni încheierea unui acord de mediere cu privire la latura penală a cauzei (C. Apel București, secția a II-a penală, decizia penală nr. 1178/A din 1 septembrie 2016)
Contract de credit. Comision de risc. Clauză abuzivă (Tribunalul Vaslui, decizia civilă nr. 784/A/2016 din 25 mai 2016)
Taxa pentru emisiile poluante. Jurisprudența Curții Europene de Justiție. Suspendarea cauzei (C. Apel Timișoara, secția de contencios administrativ și fiscal, decizia civilă nr. 2523 din 23 august 2016)
Achiziții publice. Nerespectarea procedurii notificării prealabile. Sancțiune (C. Apel Timișoara, secția contencios administrativ și fiscal,
decizia civilă nr. 2517 din 16 august 2016)
Contencios administrativ. Neindicarea numelui, prenumelui și domiciliului părții în cererea de chemare în judecată (C. Apel Timișoara, secția contencios administrativ și fiscal, decizia civilă nr. 2504 din 21 iulie 2016)
MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUȚU
Riscurile și asigurările în domeniul agricol: studiu comparat – Franța, Germania, Spania, Statele Unite ale Americii
ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUȚU
Avocații și academia
agora
Marius ANDREESCU
Doctrina contractului social III. Omul, societatea și statul în gândirea filosofică și politică a lui Jean Jacques Rousseau. Partea a II-a