eBook RRDM 8/2012 (epub)

Wolters Kluwer, decembrie 2012

Revista Română de Dreptul Muncii nr. 8/2012 - epub
Cod produs: EPUB.T.R.DM.12.08
ISSN/ISSN-L: 2286-0606 / 1582-7534
Număr ediţie: 8/2012
Format: epub
Pret cu TVA: 33,00 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100

Adaugă în coș și selectează opțiunea "plată prin sms".

Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea
Redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
Redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer

Membri ai Colegiului de redacție
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu

Consiliul științific
prof. univ. dr. Raluca Dimitriu
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Recunoaștere: Revista este cotată în baze de date internaționale Heinonline (BDI: Heinonline) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an

NOUTĂȚI
Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01-31 octombrie 2012

DOSAR - Contractul individual de muncă
Alexandru ŢICLEA, Dreptul la concediul de odihnă pe perioada incapacităţii de muncă potrivit Curţii Europene de Justiţie
Laura GEORGESCU, Ana ŞTEFĂNESCU, Unele discuţii privind regimul juridic aplicabil raporturilor de muncă
Încetarea contractului individual de muncă prin demisie. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 5158/R din 2 octombrie 2012)
Atribuţiile şi sarcinile de serviciu ale salariatului. Consecinţe (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 5559/R din 18 octombrie 2012)

ACTIVITATE SINDICALĂ
Congresul al V-lea al Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR)

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 29 septembrie 2011(*) „Acordul de asociere CEE Turcia – Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere – Articolul 6 alineatul (1) prima liniuță – Resortisant turc – Permis de ședere – Reîntregirea familiei – Separarea partenerilor – Revocarea permisului de ședere – Efect retroactiv”
Din activitatea Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Criza locurilor de muncă pentru tineri: timp de acțiune

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 5384/R din 11 octombrie 2012)
Nulitatea recursului. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 5377/R din 11 octombrie 2012)

AGORA
Laura GEORGESCU, Manifestări științifice