eBook RRDM 7/2012 (epub)

Wolters Kluwer, octombrie 2012

Revista Română de Dreptul Muncii 7/2012-epub
Cod produs: EPUB.T.R.DM.12.07
ISSN/ISSN-L: 2286-0606 / 1582-7534
Număr ediţie: 7/2012
Format: epub
Pret cu TVA: 33,00 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100

Adaugă în coș și selectează opțiunea "plată prin sms".

Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern. În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină. În fiecare număr, RRDM vă oferă: Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii Dosar – dezbateri pe teme de actualitate Sinteze de jurisprudenţă Noutăţi legislative ECHIPA EDITORIALĂ Director prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea Redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu Redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer Membri ai Colegiului de redacție lector univ. dr. Laura Georgescu judecător Petrică Arbănaş lector univ. dr. Ana Ștefănescu Consiliul științific prof. univ. dr. Raluca Dimitriu conf. univ. dr. Marioara Țichindelean prof. univ. dr. Ovidiu Ținca prof. univ. dr. Magda Volonciu Recunoaștere: Revista este cotată în baze de date internaționale Heinonline (BDI: Heinonline) și acreditată CNCSIS. Apariții: 12 apariții pe an

EDITORIAL
Alexandru ȚICLEA
Un nou început…

NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.09.2012-22.10.2012

DOSAR - Contractul individual de muncă
Alexandru ŢICLEA
Despre modificările suferite de legislaţia muncii în ultimul an
Vlad BARBU, Ştefania-Alina DUMITRACHE
Aspecte privind răspunderea disciplinară în dreptul spaniol

Dreptul la preaviz. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4711/R din 13 septembrie 2012)

Condiţiile răspunderii patrimoniale. Sarcina probei (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4478/R din 3 septembrie 2012)

SALARIZARE
Anularea deciziei de debit şi a contractului individual de muncă. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4494/R din 4 septembrie 2012)

PIAȚA MUNCII ȘI POLITICI SOCIALE
Nicolae SADOVEI
Jurământul corporativ în ţările Comunităţii Statelor Independente (C.S.I.): o nouă modalitate de instituţionalizare a dependenţei corporative a salariaţilor de unitatea angajatoare

Pensie de serviciu transformată în pensie contributivă. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4689/R din 13 septembrie 2012)

PROFESII
Ion POPA
Promovarea magistraţilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – proces evolutiv sau conjunctură?

Ajutor financiar acordat cadrelor didactice. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 5042/R din 27 septembrie 2012)

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 20 octombrie 2011(*) „Securitate socială – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Articolele 77 și 78 – Titulari ai unor pensii datorate în temeiul legislației mai multor state membre – Copii cu handicap – Prestații familiale pentru copiii aflați în întreținere – Dreptul la prestații în statul membru al locului de muncă anterior – Existența unui drept la prestații în statul membru de reședință – Lipsa unei cereri – Alegerea plății unei prestații de invaliditate incompatibile cu prestațiile pentru copiii aflați în întreținere – Noțiunea «prestație pentru copiii aflați în întreținere» – Păstrarea drepturilor dobândite în statul membru al locului de muncă anterior”

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Nerespectarea condiţiilor privind concedierea colectivă. Sancţiune. Nulitatea deciziei (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4493/R din 4 septembrie 2012)

Casarea cu trimitere. Temeiuri. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4477/R din 3 septembrie 2012)

Obligaţia angajatorului de a-l reintegra pe fostul salariat. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 3793/R din 31 mai 2012)

Obligaţiile angajatorului faţă de fostul salariat. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 3893/R din 7 iunie 2012)

Eşalonarea indemnizaţiilor restante acordate revoluţionarilor. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4195/R din 21 iunie 2012)