eBook RRDA 7/2012 (epub)

Wolters Kluwer, septembrie 2012

Revista Română de Dreptul Afacerilor 7/2012
Cod produs: EPUB.R.DA.12.07
ISSN/ISSN-L: 2286-0584 / 1583-493X
Număr ediţie: 7/2012
Format: epub
Pret cu TVA: 33,00 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100

Adaugă în coș și selectează opțiunea "plată prin sms".

Revista Română de Drept al Afacerilor este singura revistă de pe piața românească dedicată Dreptului Afacerilor ca ramură distinctă de drept, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj.

Pe lângă articole de doctrină, revista urmărește îndeaproape soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești naționale sau europene, oferind jurisprudență relevantă comentată de practicieni. Autorii articolelor sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești, care contribuie activ la dezvoltarea în România a Dreptului afacerilor.


Fiecare număr al revistei oferă:

Rubrici dedicate domeniilor importante: drept societar │ drept fiscal │ obligații │ insolvența │ concurența │ arbitrajul │ dreptul bancar │
Interviu – în fiecare număr al revistei o personalitate a lumii juridice vorbește despre subiectele de actualitate
Dosar – dezbateri ample pe subiecte de actualitate
Evenimente și noutăți legislative
Sinteze de jurisprudență: jurisprudența relevantă comentată

ECHIPA EDITORIALĂ:
Redactor-şef: avocat dr. Mihaela Mocanu

Consiliul științific:
Director științific avocat drd. Dumitru Dobrev
conf. univ. dr. Lucian Bercea
conf. univ. dr. Radu Nicolae Catană
asist. univ. drd. Cosmin Flaviu Costaș
lector univ. dr. Marius Harosa
jurist Bogdan Manolea

Colegiul de onoare:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Mircea N. Costin
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna
prof. univ. dr. Ion Turcu

Recunoaștere: Revista este cotată în baze de date internaționale Heinonline (BDI: Heinonline) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an

EDITORIAL
Dumitru DOBREV, Pentru un nou început

NOUTĂŢI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.08.2012-03.09.2012

DOSAR - Taxa pe valoarea adăugată
Gheorghe PIPEREA, Despre TVA, procese colective și dilemele întâlnite în practică
Gheorghe PIPEREA, Iustin ARMAŞU, Plata TVA la cesiunea drepturilor de autor. Între legalitate şi ilegalitate (I)
Luisiana DOBRINESCU, Despre principii - în veșnica problemă a TVA-ului aferent tranzacțiilor imobiliare…

DREPT SOCIETAR
Liviu-Marius HAROSA, Calificarea după lex fori a unui litigiu cu element de extraneitate de către instanța străină, sub imperiul Convenției Bruxelles I. Excepția necompetenței. Monopolul de jure al Baroului Federal Austriac - ÖRAK asupra reprezentării în faţa instanţelor din această ţară. Lipsa unui avocat de concordanţă

OBLIGAȚII
Mihaela MOCANU, Efecte specifice ale încetării contractului de franciză

INSOLVENȚĂ
Dumitru DOBREV, Examen al practicii judiciare în materia atragerii răspunderii organelor de conducere ale debitoarei aflate în încetare de plăţi. Atragerea răspunderii administratorului în condiţiile art. 138 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006

CONCURENŢĂ
Valentin MIRCEA, Piaţa relevantă – câteva explicaţii necesare
Valentin MIRCEA, Decizia nr. 53 din 23 octombrie 2009, privind operaţiunea de concentrare economică realizată de către Cosmote Mobile Telecommunications SA prin preluarea controlului unic direct asupra Telemobil SA (Decizia Cosmote/Telemobil)

ARBITRAJ
Florin STĂNICĂ, Succintă analiză a unor dispoziţii contrare din regulamentul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi ale proiectului noului Cod de procedură civilă
Jonathan Hirst, Curtea Comercială Britanică şi Arbitrajul Internaţional

DREPT BANCAR
Lucian BERCEA, Supraîndatorarea consumatorilor de credite: concept echivoc, soluţii lacunare
Luminiţa PROCOPIE, Facilitatea de credit - discuţie pe marginea prevederilor art. 2193-2195 din Noul Cod civil

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Cosmin Flavius COSTAŞ, Act administrativ fiscal. Contestație. Nerespectarea dreptului la apărare. Nemotivarea actului administrativ fiscal
Dana REVNIC, Deschiderea procedurii de insolvenţă asupra debitorului persoană fizică, comerciant neînregistrat în Registrul Comerţului

OPEN SECTION
Profesor R. Scott GOLDEN, Care este obiectul profesiei noastre?
Vizita Inner Temple în România
Conferinţa despre Drept şi Etică