eBook RRDE 6 (epub)

Wolters Kluwer, decembrie 2012

Revista Română de Drept European nr. 6/2012 (epub)
Cod produs: EPUB.R.DE.12.06
ISSN/ISSN-L: 2286-0592 / 2068-8083
Număr ediţie: 6/2012
Format: epub
Pret cu TVA: 33,00 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100

Adaugă în coș și selectează opțiunea "plată prin sms".

Fondată în 2003, Revista Română de Drept European oferă juriștilor și publicului interesat de evoluția dreptului european informații esențiale despre instituțiile dreptului european, modul de aplicare al reglementărilor europene și influența acestora asupra legislației naționale. Autorii articolelor de doctrină sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești şi europene.

Secțiunea de jurisprudență urmărește îndeaproape hotărârile instanțelor Uniunii Europene: Curtea Europeană de Justiție, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Tribunalul de primă instanță.

Fiecare număr al revistei oferă:

Interviuri cu personalități marcante ale dreptului european
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate europeană
Rubrici dedicate unor instituții importante ale dreptului european: controlul jurisdicțional, drepturile omului în Uniunea Europeană, procedura trimiterii preliminare etc.
Jurisprudența instanțelor Uniunii Europene
Recenzii și Evenimente

ECHIPA EDITORIALĂ:
Director: prof. univ. dr. Andrei Popescu
Redactor-şef: prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
Redactor-şef adjunct: Constantin Mihai Banu

Recunoaștere: Revista este cotată în baze de date internaționale Heinonline (BDI: Heinonline) și acreditată CNCSIS.
Apariții: trimestrial

INTERVIU
Personalități ale Uniunii Europene: Jan SMITS

DOSAR – Instanţe şi proceduri
Antonio TIZZANO
Câteva consideraţii privind rolul Curţii de Justiţie
Monica CLAES, Maartje DE VISSER
Conectare la reţea. Cu privire la dialogurile din reţelele judiciare europene
Miloš OLIK, David FYRBACH
Competenţa tribunalelor arbitrale specializate în investiţii de a le solicita instanţelor europene pronunţarea de hotărâri preliminare
Cristian CLIPA
Noţiunea „jurisdicţie specială administrativă” în lumina jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. (In)admisibilitatea trimiterii preliminare efectuată de o jurisdicţie specială administrativă

DREPT INTERNAȚIONAL PRIVAT
Anne-Julie KERHUEL
Locul dreptului internaţional privat în construcţia europeană

DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE UNIUNII EUROPENE
Bucura Cătălina MIHĂESCU EVANS
Tableau comparatif des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans la CEDH et dans l’ordre juridique de l’Union européenne respectivement

DREPTUL UNIUNII EUROPENE ŞI GLOBALIZAREA
Jan M. SMITS
Drept privat într-o societate post-naţională: de la reglementarea ex post la reglementarea ex ante

JURISPRUDENȚA INSTANȚELOR UNIUNII EUROPENE
Concurenţă. Concentrări. Piaţa belgiană a energiei. Decizie prin care o concentrare este declarată compatibilă cu piaţa comună. Angajamente în cursul primei faze a examinării. Decizie prin care se refuză trimiterea parţială a examinării unei concentrări autorităţilor naţionale. Acţiune în anulare. Asociaţie de consumatori. Interesul de a exercita acţiunea. Neiniţierea procedurii de control aprofundat. Drepturi procedurale. Inadmisibilitate (TUE, Camera a şasea, hotărârea din 12 octombrie 2011, cauza T-224/10, Association belge des consommateurs test-achats ASBL/Comisia Europeană, nepublicată încă în Rep.)
Directiva nr. 98/44/CE. Art. 6 alin. (2) lit. c). Protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice. Obţinerea de celule precursoare din celule stem embrionare umane. Caracter brevetabil. Excludere de la brevetare a «utilizării embrionilor umani în scopuri industriale sau comerciale». Noţiunile «embrion uman» şi «utilizare în scopuri industriale sau comerciale» (CJ, Marea Cameră, hotărârea din 18 octombrie 2011, cauza C-34/10, Oliver Brüstle/Greenpeace eV, nepublicată încă în Rep.)
Evaluarea efectelor anumitor proiecte asupra mediului. Directiva nr. 85/337/CEE. Domeniu de aplicare. Noţiunea «act legislativ special de drept intern». Convenţia de la Aarhus. Accesul la justiţie în probleme de mediu. Domeniul de aplicare al dreptului la o cale de atac împotriva unui act legislativ (CJ, Marea Cameră, hotărârea din 18 octombrie 2011, cauzele conexate C-128/09-C-131/09, C-134/09 şi C-135/09, Antoine Boxus şi alţii/Région wallonne, nepublicată încă în Rep.)
Recurs. Concurenţă. Piaţa sodei în Comunitate. Abuz de poziţie dominantă. Încălcarea dreptului la apărare. Acces la dosar. Audierea întreprinderii (CJ, Marea Cameră, hotărârea din 25 octombrie 2011, cauza C-109/10 P, Solvay SA/Comisia Europeană, nepublicată încă în Rep.)
Sănătate publică. Lista aditivilor care pot fi utilizaţi la fabricarea materialelor şi a obiectelor din material plastic destinate să intre în contact cu produsele alimentare. Retragere de către solicitantul iniţial a cererii de includere a unui aditiv pe listă. Decizie a Comisiei de a nu include substanţa 2,4,4’-tricloro-2’-hidroxidifenil eter pe listă. Acţiune în anulare. Admisibilitate. Act normativ. Afectare directă. Inexistenţa unor măsuri de executare. Temei juridic (TUE, Camera a patra extinsă, hotărârea din 25 octombrie 2011, cauza T-262/10, Microban International Ltd şi Microban (Europe) Ltd/Comisia Europeană, nepublicată încă în Rep.)
Recurs. Ajutoare de stat. Regulamentul (CE) nr. 659/1999. Articolul 10 alineatul (3). Decizie privind un ordin de furnizare a informaţiilor. Act atacabil în sensul articolului 263 TFUE (CJ, Camera a treia, hotărârea 13 octombrie 2011, cauzele conexate C-463/10 P şi C-475/10 P, Deutsche Post şi Republica Federală Germania/Comisia Europeană, nepublicată încă în Rep.)
Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Intenţie manifestată de Curtea de Conturi de a efectua controale într-un stat membru. Refuz formulat de respectivul stat membru. Competenţele Curţii de Conturi. Art. 248 CE. Controlul cooperării între autorităţile administrative naţionale în domeniul taxei pe valoarea adăugată. Regulamentul (CE) nr. 1798/2003. Venituri ale Comunităţii. Resurse proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (CJ, Marea Cameră, hotărârea din 15 noiembrie 2011, cauza C-539/09, Comisia Europeană/Republica Federală Germania, nepublicată încă în Rep.)
Cetăţenia Uniunii. Drept de şedere al resortisanţilor statelor terţe membri de familie ai unor cetăţeni ai Uniunii. Refuz întemeiat pe neexercitarea de către cetăţean a dreptului la liberă circulaţie. Eventuală diferenţă de tratament în raport cu cetăţenii Uniunii care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie. Acordul de asociere CEE-Turcia. Art. 13 din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere. Art. 41 din protocolul adiţional. Clauze de «standstill» (CJ, Marea Cameră, hotărârea din 15 noiembrie 2011, cauza C-256/11, Murat Dereci şi alţii/Bundesministerium für Inneres, nepublicată încă în Rep.)

AGORA
Mihai ŞANDRU
The Future of European Property Law (Editori Sjef van Erp, Arthur Salomons, Bram Akkermans)
Florentina GOLIŞTEANU
Antitrust Federalism in the EU and the US (Firat CENGIZ)
Dreptul constituţional al Uniunii Europene (Robert SCHUETZE)