eBook RRDE 5/2012 (epub)

Wolters Kluwer, octombrie 2012

Revista Română de Drept European nr. 5/2012-epub
Cod produs: EPUB.R.DE.12.05
ISSN/ISSN-L: 2286-0592 / 2068-8083
Număr ediţie: 5/2012
Format: epub
Pret cu TVA: 33,00 LEI
stoc suficient
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100

Adaugă în coș și selectează opțiunea "plată prin sms".

Fondată în 2003, Revista Română de Drept European oferă juriștilor și publicului interesat de evoluția dreptului european informații esențiale despre instituțiile dreptului european, modul de aplicare al reglementărilor europene și influența acestora asupra legislației naționale. Autorii articolelor de doctrină sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești şi europene.

Secțiunea de jurisprudență urmărește îndeaproape hotărârile instanțelor Uniunii Europene: Curtea Europeană de Justiție, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Tribunalul de primă instanță.

Fiecare număr al revistei oferă:

Interviuri cu personalități marcante ale dreptului european
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate europeană
Rubrici dedicate unor instituții importante ale dreptului european: controlul jurisdicțional, drepturile omului în Uniunea Europeană, procedura trimiterii preliminare etc.
Jurisprudența instanțelor Uniunii Europene
Recenzii și Evenimente

ECHIPA EDITORIALĂ:
Director: prof. univ. dr. Andrei Popescu
Redactor-şef: prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
Redactor-şef adjunct: Constantin Mihai Banu

Recunoaștere: Revista este cotată în baze de date internaționale Heinonline (BDI: Heinonline) și acreditată CNCSIS.
Apariții: trimestrial

INTERVIU
Personalități ale Uniunii Europene: Juliane KOKOTT avocat general al Curții Europene de Justiție

DOSAR – Controlul jurisdicțional în dreptul UE în materia concurenței
Heike SCHWEITZER
Controlul jurisdicţional în dreptul UE în materia concurenţei
Marco BRONCKERS, Anne VALLERY
O politică de concurenţă echitabilă şi eficace în Uniunea Europeană: Care este rolul autorităţilor administrative şi al instanţelor judecătoreşti ulterior hotărârii Menarini?

PROCEDURA TRIMITERII PRELIMINARE
Geert VAN CALSTER
Instanţele de judecată ale Regatului Unit, cauza West Tankers şi „excepţia” referitoare la arbitraj din Regulamentul Bruxelles I

DREPTURILE OMULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Juliane KOKOTT, Christoph SOBOTTA
The Charter of Fundamental Rights of the European Union after Lisbon

JURISPRUDENȚA INSTANȚELOR UNIUNII EUROPENE
Drept de petiţionare. Petiţie adresată Parlamentului. Decizie de clasare. Acţiune în anulare. Act atacabil. Admisibilitate. Obligaţie de motivare (TUE, Camera a şasea, hotărârea din 14 septembrie 2011, cauza T-308/07, Ingo-Jens Tegebauer/Parlamentul European, nepublicată în Rep.)
Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Energie. Piaţa internă a energiei electrice. Directiva 2003/54/CE. Contract de investiţii. Acord bilateral în domeniul protecţiei investiţiilor încheiat înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Articolul 307 CE (CJ, Camera întâi, hotărârea din 15 septembrie 2011, cauza C-264/09, Comisia Europeană/Republica Slovacă, nepublicată încă în Rep.)
Acţiune în anulare. REACH. Identificarea acrilamidei drept o substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită. Act care nu este supus căilor de atac. Inadmisibilitate (TUE, Camera a şaptea extinsă, ordonanţa din 21 septembrie 2011, cauza T-1/10, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) şi SNF SAS/Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), nepublicată încă în Rep.)
Directiva 89/552/CEE. Activităţi de difuzare a programelor de televiziune. Posibilitatea unui stat membru de a interzice pe teritoriul său activitatea unui emiţător de televiziune stabilit într-un alt stat membru. Motiv întemeiat pe o atingere adusă înţelegerii dintre popoare (CJ, Camera a treia, hotărârea din 22 septembrie 2011, cauzele conexate C-244/10 şi C-245/10, Mesopotamia Broadcast şi Roj TV/Bundesrepublik Deutschland, nepublicată încă în Rep.)
Ajutoare de stat. Ajutoare fiscale acordate de autorităţile daneze. Marinari angajaţi la bordul navelor înscrise în registrul internaţional danez. Decizia Comisiei de a nu ridica obiecţii. Acţiune în anulare. Dificultăţi serioase (TUE, Camera a doua extinsă, hotărârea din 27 septembrie 2011, cauza T-30/03 RENV, 3F/Comisia Europeană, nepublicată încă în Rep.)
Acţiune în anulare. Politica agricolă comună. Sisteme de ajutor direct pentru agricultori. Ajutor la producerea tutunului. Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Lipsa afectării individuale. Inadmisibilitate (TUE, Camera întâi, ordonanţa din 28 septembrie 2011, cauza T-96/09, Union des coopératives agricoles des producteurs de tabac de France (UCAPT)/Consiliul Uniunii Europene, nepublicată în Rep.)
Recurs. Înţelegeri. Articolul 81 CE şi articolul 53 din Acordul privind SEE. Piaţa acidului monocloracetic. Norme privind imputabilitatea practicilor anticoncurenţiale ale unei filiale societăţii sale mamă. Prezumţia exercitării efective a unei influenţe decisive. Dreptul la apărare. Obligaţia de motivare (CJ, Camera a doua, hotărârea din 29 septembrie 2011, cauza C-521/09 P, Elf Aquitaine SA/Comisia Europeană, nepublicată încă în Rep.)

AGORA
Gina ORGA-DUMITRIU
The Emergence of EU Contract Law. Exploring Europeanization, Lucinda MILLER
Ariel EZRACHI
EU Competition Law. An Analytical Guide to the Leading Cases