RRDM 1/2016

Wolters Kluwer, 2017-03-17

Revista Română de Dreptul Muncii 1/2017
Cod Produs: T.R.DM.01.17
ISBN / ISSN: 2286-0606 / 1582-7534
Număr / Ediţie: 1/2017
Număr pagini: 256
Pret cu TVA: 70,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 6 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.12-31.01.2017

DOCTRINĂ
Alexandru ȚICLEA
Dispoziții ale noii legi a muncii franceze

Dănuț VOLINTIRU
Raporturile de funcție - condiție a abuzului în serviciu

Adrian - Cornel BOAJE
Scurte considerații privind termenele substanțiale reglementate în Codul muncii

PRACTICĂ JUDICIARĂ COMENTATĂ
Alexandru ȚICLEA
Comunicarea deciziei de concediere prin poșta electronică

PERSPECTIVE ITM
Corneliu BENŢE
Caracterul preventiv al acțiunilor de control ITM în anul 2017

DOSAR – Expertul vă răspunde
Corneliu BENȚE
Modificarea unilaterală a felului muncii

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII
Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 1 decembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2000/78/CE – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Articolele 1-3 – Interzicerea oricărei discriminări pe motive de handicap – Existența unui «handicap» – Noțiunea «incapacități fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung» – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 3, 15, 21, 30, 31, 34 și 35 – Concedierea unui lucrător aflat în situație de incapacitate temporară de muncă, în sensul dreptului național, pentru o durată incertă”

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a noua) 10 noiembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Directiva 2004/18/CE – Articolul 45 – Articolele 49 și 56 TFUE – Achiziții publice – Condiții de excludere de la o procedură de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii – Obligații privind plata contribuțiilor la asigurările sociale – Document unic care atestă îndeplinirea obligațiilor în materia contribuțiilor la asigurările sociale – Rectificarea neregularităților”
Condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase pentru toți. Modernizarea legislației și a politicii Uniunii Europene în materie de securitate și sănătate în muncă
Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice

JURISPRUDENȚĂ NAȚIONALĂ
Selecţie realizată de judecător Amelia FARMATHY
Aplicabilitatea O.U.G. nr. 4/2005 după data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010. Semnificația juridică a deciziei în interesul legii nr. 40/2008, după data de 1 ianuarie 2011. Interpretarea dispozițiilor art. 7 alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 4/2005 (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 1631 din
4 noiembrie 2014)

Modificare unilaterală a contractului individual de muncă (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 4757 din 7 octombrie 2014)

Litigiu de asigurări sociale. Autoritate de lucru judecat. Semnificația necomunicării către pensionar a unei decizii de recalcularea drepturilor de pensie (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 1632 din 4 noiembrie 2014)

Răspunderea patrimonială a salariaților. Necesitatea dovedirii prejudiciului moral pretins (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 4891 din 14 octombrie 2014)

Condiții pentru încadrarea în grupa a II-a de muncă (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 4565 din 23 septembrie 2014)

Accident de muncă. Daune morale acordate atât persoanei accidentate cât și unui membru al familiei sale (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 5462 din 1 noiembrie 2016)

Răspunderea patrimonială a salariatului (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 6714 din 23 decembrie 2016)

Pensie de invaliditate. Neplată a indemnizației de însoțitor. Relevanța juridică a corespondenței caselor de pensii cu beneficiarii asigurărilor sociale (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 6461 din 13 decembrie 2016)

Obligație de a face. Constatare încadrare în grupa a II-a de muncă (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 197 din 17 ianuarie 2017)