RRDM 9/2016

Wolters Kluwer, 2016-10-31

Revista Română de Dreptul Muncii 9/2016
Cod Produs: T.R.DM.09.16
ISBN / ISSN: 2286-0606 / 1582-7534
Număr / Ediţie: 9/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.08.-31.08.2016

DOCTRINĂ
Raluca DIMITRIU. Prezența femeilor pe piața muncii
Dănuț VOLINTIRU. Abuzul în serviciu în viziunea Curții Constituționale a României

PERSPECTIVE ITM
Corneliu BENȚE. 44 la sută dintre angajații din România sunt plătiți cu salariul minim pe economie

DOSAR – Expertul vă răspunde
Roxana POPESCU. Munca suplimentară

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII. Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea) 14 septembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 1999/70/CE – Acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP – Clauzele 5 și 8 – Folosirea contractelor de muncă pe durată determinată succesive – Măsuri de prevenire a recurgerii abuzive la contractele sau la raporturile de muncă pe durată determinată succesive – Sancțiuni – Recalificarea raportului de muncă pe durată determinată în «contract de muncă pe durată determinată nepermanent» – Principiul efectivității”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șasea) 21 septembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Fiscalitate – Acord între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor – Egalitate de tratament – Impozit pe venit – Scutire a veniturilor provenite din desfășurarea cu titlu accesoriu a unei activități didactice în serviciul unei persoane juridice de drept public care are sediul într un stat membru al Uniunii Europene sau într un stat căruia i se aplică Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992 – Legislație a unui stat membru care exclude de la această scutire venituri provenite dintr o astfel de activitate desfășurată în serviciul unei persoane juridice de drept public care are sediul în Elveția”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea) 14 septembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 1999/70/CE – Acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP – Clauzele 3-5 – Contracte de muncă pe durată determinată succesive în sectorul sănătății publice – Măsuri de prevenire a recurgerii abuzive la raporturile de muncă pe durată determinată succesive – Sancțiuni – Recalificarea raportului de muncă – Drept la o indemnizație

JURISPRUDENȚĂ NAȚIONALĂ. Selecție și comentarii de judecător Amelia FARMATHY
Flavia BARBUR. Modificarea fișei postului de către angajator prin introducerea unor atribuții care nu au legătură cu postul ocupat. Nelegalitate (C. Apel Cluj-Napoca, decizia civilă nr. 537/A/2016 din 2 martie 2016)
Concediere. Procedura disciplinară prealabilă. Lipsa de efecte a unei urmăriri penale începute in rem (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 3960 din 12 iulie 2016)
Profesor de religie. Concediere pentru necorespundere profesională versus încetare contract individual de muncă pentru lipsa avizelor/autorizării (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 4322 din 20 septembrie 2016)
Valorificare venituri adeverință. Principiul contributivității. Sporul de vechime (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 4345 din 20 septembrie 2016)
Completare dispozitiv. Mod de calcul drepturi salariale. Natura juridică a despăgubirii prevăzută de dispozițiile art. 80 C. muncii (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 936 din 23 februarie 2016)