RRDM 12/2016

Wolters Kluwer, 2017-01-31

Revista Română de Dreptul Muncii 12/2016
Cod Produs: T.R.DM.12.16
ISBN / ISSN: 2286-0606 / 1582-7534
Număr / Ediţie: 12/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.11-30.11.2016

DOCTRINĂ
Ana ȘTEFĂNESCU, Laura GEORGESCU, Sorin Gabriel STROE. Considerații privind unele implicații și condiții ale preavizului ca act procedural prealabil deciziei de concediere individuală determinată de desființarea postului
Ana ȘTEFĂNESCU. „Dimensiuni” privind specificul contractului individual de muncă cu timp parțial
Felicia ROȘIORU. Definiția salariatului în procedura concedierii colective

PRACTICĂ JUDICIARĂ COMENTATĂ
Alexandru ȚICLEA. Răspundere disciplinară. Abateri. Individualizarea sancțiunilor

PERSPECTIVE ITM
Ciprian POP. Retrospectiva anului 2016

DOSAR – Expertul vă răspunde
Roxana-Maria POPESCU. Obligarea salariatului de a încasa salariul prin cont bancar

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII. Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 24 noiembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2008/94/CE – Articolul 8 – Protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului – Dispoziții privind securitatea socială – Domeniu de aplicare – Măsuri necesare în vederea protejării drepturilor dobândite sau pe cale de a fi dobândite ale lucrătorilor salariați în cadrul unui sistem suplimentar de pensii – Obligația de a prevedea un drept la separarea din masa insolvenței a contribuțiilor la pensie neachitate – Inexistență”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 24 noiembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Directiva 2000/78/CE – Articolul 2 – Interzicerea discriminării pe motive de orientare sexuală și de vârstă – Sistem național de pensii – Plata unei pensii de urmaș partenerului civil – Condiție – Încheierea parteneriatului înaintea celei de a șaizecea aniversări a persoanei afiliate la sistemul menționat – Uniune civilă – Imposibilitate în statul membru în cauză anterior anului 2010 – Relație durabilă dovedită – Articolul 6 alineatul (2) – Justificarea unui tratament diferențiat pe motive de vârstă”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) 17 noiembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Directiva 2008/104/CE – Munca prin agent de muncă temporară – Domeniu de aplicare – Noțiunea «lucrător» – Noțiunea «activitate economică» – Personal de îngrijire care nu este titular al unui contract de muncă, pus la dispoziția unei instituții de sănătate de către o asociație fără scop lucrativ”

JURISPRUDENȚĂ NAȚIONALĂ. Selecţie realizată de judecător Amelia FARMATHY
Răspunderea patrimonială a salariatului. Legalitate clauză penală inserată în Actul adițional la Contractul individual de muncă. Opinie parțial separată: nelegalitatea inserării clauzei penale, considerării acestei nulități ca fiind o chestiune de ordine publică, invocabilă din oficiu, amendă mascată aplicată salariatului prin inserarea clauzei penale (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1212 din 8 martie 2016)
Conflict negativ de competență. Instanța competentă material să soluționeze pretenția, precum și alte incidente procedurale, relaționate cu susținerea neacordării unui număr de acțiuni gratuite fostului salariat (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, sentința civilă nr. 78 din 18 octombrie 2016)
Răspunderea patrimonială a salariatului. Nulitate clauză de fidelitate. Nelegalitatea unui termen de preaviz mai mare decât cel prevăzut în dispozițiile Codului muncii (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 5099 din 18 octombrie 2016)
Drepturi salariale. Inexistența faptului generator al obligației de plată a drepturilor salariale (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 5094 din 18 octombrie 2016)
Sancționare disciplinară netemeinică (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 5092 din 18 octombrie 2016)