RRDM 10/2016

2016-12-13

Revista Română de Dreptul Muncii 10/2016
Cod Produs: T.R.DM.10.16
ISBN / ISSN: 2286-0606 / 1582-7534
Număr / Ediţie: 10/2016
Număr pagini: 144
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.09-30.09.2016

DOCTRINĂ
Alexandru ŢICLEA. Legalitatea abaterilor disciplinare
Ilie DUMITRU. Consideraţii asupra legalităţii concedierii lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează

PERSPECTIVE ITM
Corneliu BENȚE. Registrul de evidenţă al zilierilor în format electronic, pentru a combate mun­ca la negru şi birocraţia

DOSAR – Expertul vă răspunde
Roxana POPESCU. Încetarea contractului individual de muncă al salariatei gravide la sfârșitul perioadei de probă

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII. Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea) 14 septembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 1999/70/CE – Acordul‑cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP – Clauza 4 – Principiul nediscriminării – Noțiunea «condiții de încadrare în muncă» – Indemnizație pentru rezilierea unui contract de muncă – Indemnizație care nu este prevăzută de reglementarea națională pentru contracte de muncă temporară – Diferență de tratament în raport cu lucrătorii pe durată nedeterminată”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) 19 octombrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Transporturi rutiere – Regulamentul (CE) nr. 561/2006 – Articolul 10 alineatul (3) – Articolele 18 și 19 – Amendă aplicată condu­cătorului auto – Măsuri necesare pentru executarea sancțiunii, adoptate împotriva întreprinderii de transport – Imobilizarea vehiculului”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șasea) 10 noiembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Principiile egalității de tratament și nediscriminării pe motive de vârstă – Directiva 2000/78/CE – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Articolele 2, 3 și 6 – Domeniu de aplicare – Tratament diferențiat pe motive de vârstă – Legislație națională care plafonează deducerea cheltuielilor cu formarea efectuate după o anumită vârstă – Acces la formare profesională”
HOTĂRÂREA CURȚII (Marea Cameră) 15 noiembrie 2016(*) „Trimitere preliminară – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Directiva 2000/78/CE – Articolul 2 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (1) – Discriminare pe motive de vârstă – Limitarea recrutării agenților Poliției comunității autonome Țara Bascilor la candidații care nu au împlinit vârsta de 35 de ani – Noțiunea «cerință profesională esențială și determinantă» – Obiectiv urmărit – Proporționalitate”

JURISPRUDENȚĂ NAȚIONALĂ. Selecţie realizată de lect. univ. dr. Adelina Oana DUŢU
Contestaţie decizie de concediere. Punerea în executare a hotărârii primei instanţe de către angajator, simultan cu exercitarea căii de atac a apelului împotriva soluţiei executate. Nelegalitatea modalităţii de transpunere în practică a hotărârii privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii (C. Apel Constanţa, decizia nr. 246/CM/2016, www.portal.just.ro)
Legalitatea măsurii dispuse de ITM privind obligaţia iniţierii procedurii de ne­go­ciere colectivă în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate (C. Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 179/2016, www.portal.just.ro)
Diurna externă, indemnizaţia plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă ţară, supusă ne­gocierii între salariat şi angajator (C. Apel Suceava, decizia nr. 584/2016, www.portal.just.ro)
Posibilitatea cumulului pensiei anticipate parţiale cu veniturile rezultate din prestarea unei activităţi profesionale (C. Apel Suceava, decizia nr. 654/2016, www.portal.just.ro)
Condiţiile de angajare a răspunderii patrimoniale a angajatului (C. Apel Târgu Mureş, decizia nr. 618/A/2015, www.portal.just.ro)
Termen de preaviz. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă în pe­ri­oada de preaviz (C. Apel Braşov, decizia nr. 1246/Ap/2015, www.portal.just.ro)
Nelegalitatea deciziei de încetare de drept a contractului individual de muncă la împlinirea vârstei de pensionare. Discriminare pe criterii de sex. Principiul supremaţiei dreptului european (C. Apel Suceava, decizia nr. 652/2016, www.portal.just.ro)
Concediere nelegală. Angajarea răspunderii patrimoniale a angajatorului. Vinovăţia pârâtei sub forma intenţiei indirecte. Acumulare restanţe la ram­bursarea creditului ipotecar pentru apartament ca urmare a concedierii. Acordare daune materiale și morale (C. Apel Constanţa, secţia I civilă, decizia nr. 300/CM/2016, www.portal.just.ro)