RRDM nr. 9/2015

2015-10-12

Revista Română de Dreptul Muncii 9/2015
Cod Produs: T.R.DM.09.15
ISBN / ISSN: 2286-0606 / 1582-7534
Număr / Ediţie: 9/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 1-30 august 2015

DOSAR – Contractul individual de muncă
Alexandru ŢICLEA. Criteriile de individualizare a sancţiunilor disciplinare sunt facultative?
Ilie DUMITRU. Perspective legislative în domeniul detaşării lucrătorilor în Uniunea Europeană, după 2016. Transpunerea Directivei nr. 2014/67/UE

PROFESII
Aurelian Gabriel ULUITU, Radu Ştefan PĂTRU. Observaţii şi comentarii cu privire la Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne

SINDICATE
Iacob-Emanuel BACIU. Protecţia şi garantarea libertăţii sindicale. Interdicţia de concediere a liderilor organizaţiilor sindicale

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII (Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU)
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a patra) 9 iulie 2015(*) „Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Directiva 2003/88/CE – Organizarea timpului de lucru – Organizarea timpului de lucru al medicilor rezidenți”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 9 iulie 2015(*) „Trimitere preliminară – Directiva 98/59/CE – Articolul 1 alineatul (1) litera (a) – Concedieri colective – Noțiunea «lucrător» – Membru al conducerii unei societăți de capital – Persoană care lucrează în cadrul unei măsuri de învățare și de reinserție profesională și care beneficiază de un ajutor public pentru formare fără a primi vreo remunerație de la angajator”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 9 iulie 2015(*) „Trimitere preliminară − Politica socială − Directiva 1999/70/CE − Acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP – Clauzele 3 și 4 – Principiul nediscriminării – Personal «eventual» − Refuz de acordare a unui spor de vechime trienal – Motive obiective”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a patra) 16 iulie 201 5(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 96/34/CE – Acord cadru privind concediul pentru creșterea copilului – Clauza 2 punctul 1 – Drept individual la concediu pentru creșterea copilului pe baza nașterii unui copil – Reglementare națională care interzice dreptul la acest concediu funcționarului a cărui soție nu este încadrată în muncă – Directiva 2006/54/CE – Egalitate de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă – Articolul 2 alineatul (1) litera (a) și articolul 14 alineatul (1) litera (c) – Condiţii de muncă – Discriminare directă”

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ (Selecție și comentarii de judecător Petrică ARBĂNAŞ)
Lipsa de temei legal a deciziei de concediere. Condiţii (C. Ap. Bucureşti, secţia a VII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2258/A din 11 iunie 2015)
Concedierea în condiţiile transferului de întreprindere. Condiţii (C. Ap. Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1677/R din 25 iunie 2015)
Dreptul la decontarea chiriei. Condiţii (C. Ap. Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2247/A din 11 iunie 2015)
Individualizarea sancţiunii disciplinare. Condiţii (C. Ap. Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale – decizia civilă nr. 2259/A din 11 iunie 2015)
Suspendarea executării provizorii. Condiţii (C. Ap. Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, încheierea din 4 iunie 2015)
Nulitatea absolută a sentinţei apelate. Condiţii (C. Ap. Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2250/A din 11 iunie 2015)