RRDM nr. 8/2015

Wolters Kluwer, 2015-08-31

Revista Română de Dreptul Muncii 8/2015
Cod Produs: T.R.DM.08.15
ISBN / ISSN: 2286-0606 / 1582-7534
Număr / Ediţie: 8/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
DOSAR – Dreptul la grevă
Brînduşa VARTOLOMEI. Admisibilitatea grevei patronale (lock-out-ului) în România
Aurelia NICULAE (LUNGU). Condiţii privind declanşarea grevei

SINDICATE
Iacob - Emanuel BACIU. Protecția și garantarea libertății sindicale. Interdicția de concediere a liderilor organizațiilor sindical

NOUL COD CIVIL
Nadia-Cerasela ANIŢEI. Ce înţelegem prin noţiunea de norme de aplicaţie imediată sau necesară în dreptul internaţional privat român?

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUŢIONALE
Alexandru ŢICLEA. Neconstituţionalitatea art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi C. muncii

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII. Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 4 iunie 2015(*) „Trimitere preliminară – Securitatea socială a lucrătorilor migranți – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Articolul 27 – Anexa VI rubrica R punctul 1 literele (a) și (b) – Noțiunea «pensii sau indemnizații datorate în temeiul legislației a două sau mai multe state membre» – Prestații în natură – Acordare retroactivă a unei pensii în temeiul legislației statului membru de reședință – Beneficiul unor prestații privind îngrijiri medicale supus condiției încheierii unei asigurări de sănătate obligatorii – Certificat de neasigurare în temeiul legislației privind asigurarea de sănătate obligatorie din statul membru de reședință – Lipsa subsecventă a obligației de cotizare în acest stat membru – Revocare retroactivă a acestui certificat – Imposibilitate de afiliere retroactivă la o asigurare de sănătate obligatorie – Întreruperea acoperirii riscului de boală printr o astfel de asigurare – Efectul util al Regulamentului nr. 1408/71”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a patra) 18 iunie 2015(*) „Trimitere preliminară – Libera prestare a serviciilor – Directiva 96/71/CE – Articolul 1 alineatul (3) literele (a) și (c) – Detașare a unor lucrători – Punere la dispoziție a forței de muncă – Actul de aderare din 2003 – Capitolul 1 alineatele (2) și (13) din anexa X – Măsuri tranzitorii – Accesul resortisanților maghiari pe piața forței de muncă din statele care erau deja membre ale Uniunii Europene la data aderării Republicii Ungare – Cerința deținerii unui permis de muncă pentru punerea la dispoziție a forței de muncă – Sectoare nesensibile”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 18 iunie 2015(*) „Trimitere preliminară – Libera circulație a lucrătorilor – Legislație fiscală – Impozite pe venit – Venituri obținute pe teritoriul unui stat membru – Lucrător nerezident – Impozitare în statul în care are loc încadrarea în muncă – Condiții”

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ. Selecție și comentarii de judecător Petrică ARBĂNAŞ
Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1680/R din 25 iunie 2015)
Legalitatea şi temeinicia abaterii disciplinare. Condiţii (C. Ap. Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2544/A din 25 iunie 2015)
Condiţiile cerute pentru concedierea colectivă (C. Ap. Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2231/A din 11 iunie 2015)
Sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe. Condiţii (C. Ap. Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2428/A din 18 iunie 2015)
Probaţiunea răspunderii patrimoniale a salariatului. Condiţii (C. Ap. Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2265/A din 11 iunie 2015)
Nulitatea deciziei de concediere pentru lipsa motivelor care au determinat concedierea (C. Ap. Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2430/A din 18 iunie 2015)