RRDM nr. 7/2015

Wolters Kluwer, 2015-07-31

Revista Română de Dreptul Muncii 7/2015
Cod Produs: T.R.DM.07.15
ISBN / ISSN: 2286-0606 / 1582-7534
Număr / Ediţie: 7/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 1-30 iunie 2015

DOSAR – Contractul Individual de muncă
Alexandru ȚICLEA. Cu privire la durata suspendării contractului individual de muncă pe timpul cercetării disciplinare
Brîndușa VARTOLOMEI. Caracterul desfiinţării locului de muncă în cazul concedierii potrivit art. 65 C. muncii
Marco FERRARESI, Mioara MOCANU. Modificări legislative recente ale concedierii individuale în Italia
Marco FERRARESI, Mioara MOCANU. Le recenti riforme della disciplina dei licenziamenti individuali in Italia

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII. Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
HOTĂRÂREA CURȚII (Marea Cameră) 14 aprilie 2015(*) „Trimitere preliminară – Lucrători de sex masculin și lucrători de sex feminin – Egalitatea de tratament în domeniul securității sociale – Directiva 79/7/CEE – Articolul 4 – Directiva 97/81/CE – Acordul cadru UCIPE, CEIP și CES cu privire la munca pe fracțiune de normă – Calculul prestațiilor – Sistem de integrare a întreruperilor de cotizare – Lucrători pe fracțiune de normă și lucrători cu normă întreagă”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a patra) 16 aprilie 2015(*) „Trimitere preliminară – Directiva 2005/36/CE – Articolul 10 – Recunoașterea calificărilor profesionale – Accesul la profesia de arhitect – Titluri de calificare care nu figurează în anexa V punctul 5.7.1. – Noțiunile «motiv special și excepțional» și «arhitect»”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a patra) 23 aprilie 2015(*) „Trimitere preliminară – Securitatea socială a lucrătorilor migranți – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Articolul 13 alineatul (2) și articolul 17 – Muncă ocazională într un alt stat membru decât statul de reședință – Legislație aplicabilă – Refuz de acordare a alocațiilor familiale și reducere a pensiei pentru limită de vârstă de către statul de reședință”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) 30 aprilie 2015(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Concedieri colective – Directiva 98/59/CE – Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf litera (a) – Noțiunea «unitate» – Metode de calcul al numărului de lucrători concediați”

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ. Selecție și comentarii de judecător Petrică ARBĂNAŞ
Răspunderea salariatului pentru pagubele produse angajatorului. Condiţii (C. Ap. Bucureşti, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1491/A din 5 mai 2015)
Termenul de apel în litigiile de muncă (C. Ap. Bucureşti, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1449/A din 4 mai 2015)
Renunţarea la apel. Condiţii (C. Ap. Bucureşti, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1462/A din 4 mai 2015)
Obligativitatea executării contractului colectiv de muncă. Condiţii (C. Ap. Bucureşti, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1329/A din 23 aprilie 2015)
Angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului (C. Ap. Bucureşti, decizia civilă nr. 1318/A din 30 aprilie 2015)
Reducerea vârstei standard de pensionare. Condiţii (C. Ap. Bucureşti, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 905/A din 19 martie 2015)