RRDM 6/2015

2015-07-10

Revista Română de Dreptul Muncii 6/2015
Cod Produs: T.R.DM.06.15
ISBN / ISSN: 2286-0606 / 1582-7534
Număr / Ediţie: 6/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 1-31 mai 2015

DOSAR – Contractul Individual de muncă
Alexandru ȚICLEA. Situația contractelor de muncă potrivit art. 123 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Ana ŞTEFĂNESCU. „Detașarea” lucrătorilor români în țările UE – reglementare, noţiune, subdiviziuni, specific, „nucleu dur”, alocații specifice, procedură

PROFESII
Emilian FRÂNCU. Consideraţii generale privind statutul profesional al jurnalistului
Alexandra Patricia BRAICA. Particularităţi privind evaluarea funcţionarului public din administraţia publică centrală

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII. Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) 19 martie 2015(*) „Trimitere preliminară – Securitate socială – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor – Resortisant al unui stat membru, în care are reședința, angajat ca lucrător salariat la bordul unei nave specializate în instalarea de conducte și care arborează pavilionul unui stat terț – Lucrător angajat inițial de o întreprindere stabilită în Țările de Jos și ulterior de o întreprindere stabilită în Elveția – Muncă desfășurată în mod succesiv pe platforma continentală adiacentă unui stat membru, în apele internaționale și în acea parte a platformei continentale adiacentă anumitor state membre – Domeniul de aplicare personal al regulamentului menționat – Stabilirea legislației aplicabile”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 26 martie 2015(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 31 alineatul (2) – Directiva 2003/88/CE – Articolul 7 – Noțiunea «lucrător» – Persoană cu handicap – Dreptul la concediul anual plătit – Reglementare națională contrară dreptului Uniunii – Rolul instanței naționale”

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Selecție și comentarii de judecător Petrică ARBĂNAŞ
Contestaţia împotriva deciziei de încetare a contractului individual de muncă. Tardivitate. Condiţii (C. Apel București, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 1688 din 14 mai 2015)
Acordarea bonusului pentru vânzări. Condiţii (C. Apel București, secţia a VII-a pentru conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 1379/R din 7 mai 2015)
Fapta ilicită temei al răspunderii patrimoniale a salariatului (C. Apel București, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 1698/A din 14 mai 2015)
Concedierea salariaţilor în procedura de insolvenţă. Condiţii (C. Apel București, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 1698/A din 14 mai 2015)
Nulitatea deciziei de sancţionare disciplinară. Condiţii (C. Apel București, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 1556/A din 7 mai 2015)
Reducerea salariului. Condiţii (C. Apel București, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 1321/R din 30 aprilie 2015)

AGORA
Manifestări știinţifice. Târgoviște – Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa –