RRDM 5/2015

Wolters Kluwer, 2015-06-22

Revista Română de Dreptul Muncii 5/2015
Cod Produs: T.R.DM.05.15
ISBN / ISSN: 2286-0606 / 1582-7534
Număr / Ediţie: 5/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 1-30 aprilie 2015
DOSAR – Conflicte de muncă
Alexandra Patricia BRAICA. Concilierea şi medierea – forme de rezolvare alternativă a conflictelor în relaţiile industriale din România
Radu STANCU. Greva patronală în dreptul pozitiv european

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Iacob-Constantin DRĂGAN. Consideraţii cu privire la salarizarea lucrătorilor temporari în lumina noilor reglementări ale art. 92 alin. (3) şi (4) C. muncii republicat

PRACTICĂ JUDICIARĂ COMENTATĂ
Alexandru ŢICLEA. Nerestituirea drepturilor salariale primite de medicii rezidenţi în urma demisiei acestora
Răzvan LUNGU. Indemnizații. Plăți. Salarizare. Despăgubiri. Art. 123, 137 și 142 din Codul muncii

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII. Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
Ordonanța Curții (Camera a şasea) din 28 ianuarie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado Mercantil de Barcelona - Spania) – în procedura inițiată de Gimnasio Deportivo San Andrés SL, în lichidare (Cauza C-688/13)
HOTĂRÂREA CURȚII (Marea Cameră) 17 martie 2015(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2008/104/CE – Munca prin agent de muncă temporară – Articolul 4 alineatul (1) – Interdicții sau restricții privind utilizarea lucrătorilor temporari – Justificări – Motive de interes general – Obligația de revizuire – Domeniu de aplicare”

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ. Selecție și comentarii de judecător Petrică ARBĂNAŞ
Calculul termenului de preaviz. Condiţii (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 601/A din 26 februarie 2015)
Lipsa descrierii faptei ce constituie abatere disciplinară. Consecinţe (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 597/A din 26 februarie 2015)
Acordarea compensaţiilor financiare. Condiţii (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 1206/A din 9 aprilie 2015)
Drepturi salariale. Forţa probantă a expertizei contabile. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1089/R din 26 martie 2015)
Răspunderea patrimonială a salariatului. Prezumţia de culpă. Condiţii (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 1166/R din 2 aprilie 2015)
Concedierea întemeiată pe o cauză reală şi serioasă. Condiţii (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 863/A din 17 martie 2015)