RRDM 12/2015

Wolters Kluwer, 2016-01-01

Revista Română de Dreptul Muncii 12/2015
Cod Produs: T.R.DM.12.15
ISBN / ISSN: 2286-0606 / 1582-7534
Număr / Ediţie: 12/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.11.-30.11.2015

DOCTRINĂ
Alexandru ȚICLEA. Dispoziții legale contradictorii privind interdicția concedierii liderilor sindicali
Marian Nicolae LĂPUȘTE. Contractul individual de muncă pe durată determinată
Simona Raluca ROTARU. Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități – incidența prevederilor art. 143 alin. (3) teza finală din Legea nr. 62/2011 a dialogului social
Corneliu BENŢE, Roxana-Maria POPESCU. Contractul de muncă specific sportivilor profesioniști
Mitică PURCARU. Cadrul normativ european privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pe teritoriul statelor membre în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii în calitate de cadre de conducere, specialiști sau angajați stagiari

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII. Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 26 februarie 2015(*) „Trimitere preliminară – Securitate socială – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Articolul 4 – Domeniu de aplicare material – Contribuții aferente veniturilor din patrimoniu – Contribuţie socială generalizată – Contribuție pentru rambursarea datoriei sociale – Contribuție socială – Contribuție suplimentară la contribuția socială – Participare la finanţarea sistemelor obligatorii de securitate socială – Legătură directă și suficient de relevantă cu anumite ramuri ale securităţii sociale”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șaptea) 26 februarie 2015(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2000/78/CE – Egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Articolul 2 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) – Articolul 6 alineatul (1) – Tratament diferențiat pe motive de vârstă – Reglementare națională care prevede neplata unei indemnizații de concediere lucrătorilor care la data încetării raporturilor de muncă pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă în cadrul sistemului general de pensii”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 26 februarie 2015(*) „Trimitere preliminară – Libera circulație a persoanelor – Articolele 20 TFUE și 21 TFUE – Resortisant al unui stat membru – Reședință într-un alt stat membru – Studii efectuate într-o țară sau pe un teritoriu de peste mări – Menținerea acordării finanțării pentru studii superioare – Condiția reședinței «timp de trei ani din șase ani» – Restricție – Justificare”

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Selecție și comentarii de judecător Petrică ARBĂNAŞ
Locuri de muncă în condiții speciale. Cerințe (C. Ap. București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 2004/R din 29 octombrie 2015)
Cererea de revizuire. Evocarea fondului. Condiții (C. Ap. București, secția a VII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 3490 din 5 octombrie 2015)
Comunicarea deciziei de concediere. Condiții. Tardivitatea contestației (C. Ap. București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 3675 din 12 octombrie 2015)
Vinovăția - condiție a răspunderii disciplinare (C. Ap. București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 3484/A din 5 octombrie 2015)
Contractul individual de muncă pe perioadă determinată. Condiții (C. Ap. București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 4194/A din 5 noiembrie 2015)
Reîncadrarea salariatului care a redobândit capacitatea de muncă. Condiții (C. Ap. București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 4788/R din 3 decembrie 2015)