RRDM nr. 11/2015

Wolters Kluwer, 2015-12-09

Revista Română de Dreptul Muncii 11/2015
Cod Produs: T.R.DM.11.15
ISBN / ISSN: 2286-0606 / 1582-7534
Număr / Ediţie: 11/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 1-31 octombrie 2015

DOCTRINĂ
Alexandru ŢICLEA. Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) Codul muncii
Marian-Nicolae LĂPUȘTE. Egalitatea de șanse pe piața muncii
Adrian Cornel BOAJE. Elemente de succesiune ale patrimoniului sindical
Mitică PURCARU. Cadru normativ european privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pe teritoriul statelor membre, în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII (Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU)
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 9 septembrie 2015(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2000/78/CE – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Articolul 2, articolul 3 alineatul (1) litera (c) și articolul 6 alineatul (1) – Discriminare directă pe motive de vârstă – Salariu de bază al judecătorilor – Sistem tranzitoriu – Reîncadrare și avansare ulterioară – Perpetuarea tratamentului diferențiat – Justificări”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 9 septembrie 2015(*) „Trimitere preliminară – Lucrători migranți – Securitate socială – Legislație aplicabilă – Navigatori de pe Rin – Certificatul E 101 – Forță probantă – Sesizarea Curții – Obligație de trimitere”
SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ (Selecție și comentarii de judecător Petrică ARBĂNAŞ)
Desființarea locului de muncă. Condiții (C. Ap. București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 1915/R din 1 octombrie 2015)
Prima de sfârșit de carieră profesională. Condiții (C. Ap. București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 3491/A din 5 octombrie 2015)
Încadrarea în grupa a II-a de muncă. Condiții (C. Ap. București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 4186/A din 5 noiembrie 2015)
Nelegalitatea deciziei de concediere. Cauze diferite (C. Ap. București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă asigurări sociale, decizia civilă nr. 4182/A din 5 noiembrie 2015)
Abaterea disciplinară temei al atragerii răspunderii disciplinare. Condiții (C. Ap. București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 3380/A din 1 octombrie 2015)
Schimbarea locului de muncă al salariatului. Condiții (C. Ap. București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 3681/A din 12 octombrie 2015)