RRDM 10/2014

Wolters Kluwer, 2014-11-18

Revista Română de Dreptul Muncii 10/2014
Cod Produs: T.R.DM.14.10
ISBN / ISSN: 2286-0606 / 1582-7534
Număr / Ediţie: 10/2014
Număr pagini: 160
Tip copertă: Necartonata
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 1-30 septembrie 2014

DOSAR – Contractul individual de muncă
Alexandru ȚICLEA. Particularități ale contractului de muncă temporară
Dan ŢOP. Consideraţii cu privire la două noi acte normative în domeniul relaţiilor de muncă
Ioana DUMITRU, Laura ILAŞ. Dreptul de refuz al salariatului în contextul transferului de întreprindere
Ştefan NAUBAUER. Contract individual de muncă. Încetare de drept. Cazuri. Îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. Decizie de încetare a contractului. Menţiune eronată a temeiului de drept. Consecinţe. Egalitatea de tratament în cadrul relaţiilor de muncă. Discriminarea salariatului pe criteriul vârstei. Consensualitatea şi buna-credinţă a relaţiilor de muncă. Asigurarea dreptului la muncă. Stabilitatea raporturilor de muncă. Prejudiciu moral. Sarcina probei
Loredana Manuela MUSCALU. Individualizarea sancţiunii disciplinare în situaţia în care există o culpă comună între angajat şi angajator

DREPT COMPARAT
Lorena GLÖTZL. Salariul minim în Germania

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII (Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU)
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera de recursuri) 10 iulie 2014(*) „Recurs – Funcție publică – Funcționari – Răspundere extracontractuală – Prejudiciu personal al persoanelor apropiate ale funcționarului decedat – Prejudiciu suferit de funcționar anterior decesului – Competența Tribunalului și, respectiv, cea a Tribunalului Funcției Publice – Regula concordanței între cererea de despăgubiri și reclamația îndreptată împotriva deciziei de respingere a acestei cereri”
Raport pentru perioada 1 iunie 2009 - 31 decembrie 2013 referitor la Convenţia (nr. 13) relativă la întrebuinţarea ceruzei în pictură, 1921 (Ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 1297/1925)
Raport pentru perioada 1 iunie 2009 – 31 decembrie 2013 referitor la Convenţia (nr. 127) privind greutatea maximă a încărcăturilor care pot fi transportate de un singur lucrător, 1967 (Ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975)
Convenţia 144/1976 privind consultările tripartite referitoare la normele internaţionale de muncă

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ (Selecție și comentarii de judecător Petrică ARBĂNAŞ)
Termenul de recurs în litigiile de muncă (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2549/R din 10 aprilie 2014)
Efectele hotărârii penale de condamnare în raporturile de muncă. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4111/R din 26 iunie 2014)
Condiţiile formale ale deciziei de debit (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2544/R din 10 aprilie 2014)
Concediere colectivă. Respectarea principiilor disponibilității și contradictorialității (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 4438 din 27 septembrie 2013)
Suspendarea contractului individual de muncă pe durata efectuării cercetării disciplinare (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 4690 din 10 octombrie 2013)
Concediere din motive care nu țin de persoana salariatului. Cauza reală și serioasă a desființării postului salariatului concediat. Despăgubiri pentru daune morale (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 4583 din 4 octombrie 2013)