RRDM 1/2014

Wolters Kluwer, 2014-01-31

Revista Română de Dreptul Muncii 1/2014
Cod Produs: T.R.DM.14.01
ISBN / ISSN: 1582-7534
Număr / Ediţie: 1/2014
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.12-31.12.2013

DOSAR – Contractul individual de muncă
Alexandru ŢICLEA. Interdicţia concedierii salariatei gravide
Lipsa vinovăţiei. Faptă neimputabilă salariatului în antrenarea răspunderii disciplinare (Trib. Cluj, secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, sentinţa civilă nr. 135/2013)

PROFESII
Raluca DIMITRIU. Aspecte privind protecţia avertizorilor

SINDICATE
Elena-Andreea FRASIE. Metamorfoza unui sindicat

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII (Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU)
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şaptea) 7 noiembrie 2013(*) Trimitere preliminară. Libera prestare a serviciilor. Detaşarea lucrătorilor. Directiva nr. 96/71/CE. Salariul minim. Sume forfetare şi contribuţia angajatorului la un plan de economii multianual în favoarea salariaţilor
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 28 noiembrie 2013(*) Trimitere preliminară. Directiva nr. 80/987/CEE. Directiva nr. 2002/74/CE. Protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvabilităţii angajatorului. Instituţii de garantare. Limitarea obligaţiei de plată a instituţiilor de garantare. Creanţe salariale devenite exigibile cu mai mult de şase luni înaintea formulării unei acţiuni în justiţie în constatarea insolvabilităţii angajatorului
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 5 decembrie 2013(*) Libera circulaţie a lucrătorilor. Art. 45 TFUE. Regulamentul (UE) nr. 492/2011. Art. 7 alin. (1). Reglementare naţională care prevede luarea în considerare în parte a perioadelor de activitate realizate la alţi angajatori decât Land Salzburg. Restricţie privind libera circulaţie a lucrătorilor. Justificări. Motive imperative de interes general. Obiectivul de fidelizare. Simplificare administrativă. Transparenţă
REGULAMENTUL (UE) NR. 318/2013 AL COMISIEI din 8 aprilie 2013 de adoptare a programului de module ad-hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forţei de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului
Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forţei de muncă (SPOFM)
Declaraţii referitoare la Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Natura juridică a raportului stabilit între medicul rezident şi unitatea sanitară la care îşi desfăşoară activitatea pe durata rezidenţiatului. Obligaţia rezidentului de a restitui „cheltuielile de personal” în cazul nefinalizării rezidenţiatului sau al părăsirii acestei unităţi sanitare înainte de expirarea unei perioade de timp egală cu durata acestuia, din culpa sa (C. Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 714 din 10 aprilie 2013)
Revizuirea pensiei. Documentele care stau la baza deciziei de revizuire a pensiei şi a soluţionării contestaţiei formulată împotriva acesteia de către beneficiarul pensiei revizuite (C. Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1098 din 15 mai 2013)
Prematuritate acţiune (C. Apel Alba Iulia, secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 139 din 21 ianuarie 2013)
Indemnizaţia reparatorie de revoluţionar. Modalitate de calcul (C. Apel Alba-Iulia, secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 215 din 28 ianuarie 2013)
Indemnizaţia reparatorie de revoluţionar. Majorare 15% (C. Apel Alba Iulia, secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 341 din 11 februarie 2013)
Cumul pensie cu salariu. Legea nr. 329/2009 (C. Apel Alba Iulia, secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 333 din 11 februarie 2013)
Suspendare judecată (C. Apel Alba Iulia, secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 586 din 25 martie 2013)
Modul de calcul al primei de instalare pentru persoanele care în perioada de probă a indemnizaţiei de şomaj se încadrează într-o altă localitate (C. Apel Piteşti, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1720 din 3 septembrie 2012)
Clauză de neconcurenţă. Nelegalitatea stabilirii anticipate a întinderii prejudiciului provocat angajatorului prin nerespectarea clauzei de neconcurenţă de către salariat (C. Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1763 din 11 iulie 2012)
Drepturi salariale reglementate între o limită minimă şi o limită maximă. Imposibilitatea individualizării lor în absenţa adoptării unor norme metodologice pentru evaluarea salariaţilor (C. Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1835 din 27 iulie 2012)
Indemnizaţia pentru concediul de odihnă neefectuat acordată la încetarea contractului individual de muncă. Cuantificarea ei în situaţia în care salariatul s-a aflat în incapacitate temporară de muncă pe parcursul întregului an calendaristic sau a unei părţi a acestuia (C. Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă 2058 din 19 septembrie 2012)

AGORA
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE. Chişinău – Republica Moldova – Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa –