RRDM 12/2013

Wolters Kluwer, 2013-12-23

Revista Română de Dreptul Muncii 12/2013
Cod Produs: T.R.DM.13.12
ISBN / ISSN: 1582-7534
Număr / Ediţie: 12/2013
Număr pagini: 160
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.11-30.11.2013

DOSAR. Jurisdicţia muncii
Alexandru ŢICLEA. Comoditatea în recurs – duşmanul celerităţii
Marioara ŢICHINDELEAN. Aspecte privind procedura contencioasă în conflictele de muncă prin prisma noului Cod de procedură civilă
Mihaela COŢA PROTOPOPESCU. Drepturi salariale acordate prin Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Transportul Feroviar pe anii 2006–2008. Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. Drepturi mai favorabile (C. Apel Cluj, secţia I civilă, decizia civilă nr. 3185/R/2013)

PROTECȚIE SOCIALĂ
Ana ŞTEFĂNESCU. Subvenţionarea locurilor de muncă – angajatori excluşi şi angajatori beneficiari potrivit noilor reglementări din octombrie 2013
Ştefan BOBOC. Răspunderea penală în dreptul muncii în Germania

SINDICATE
Ştefan NAUBAUER. Sindicat constituit la nivel de unitate afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă. Contestarea reprezentativităţii sindicatului. Dreptul sindicatului de a reprezenta angajaţii din cadrul unităţii la negocierea contractului colectiv de muncă. Constatarea inexistenţei în beneficiul sindicatului a tuturor drepturilor recunoscute sindicatelor representative (Trib. Bucureşti, secţia a V-a civilă, decizia civilă nr. 737/A din 24 august 2012, rămasă irevocabilă prin nerecurare)
Demisia. Renunţarea la mandatul de preşedinte din cadrul organului executiv de conducere al organizaţiei sindicale. Cererea adresată instanţei privind înregistrarea schimbării în componenţa organului de conducere (Trib. Cluj, secţia civilă, sentinţa civilă nr. 7226/117/2010, şedinţa Camerei de Consiliu din 13 octombrie 2010)

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII. Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 17 octombrie 2013(*) Directiva nr. 2002/92/CE. Intermediere de asigurări. Excluderea activităţilor realizate de o întreprindere de asigurare sau de un angajat care acţionează sub răspunderea acesteia. Posibilitatea angajatului respectiv de a realiza ocazional activităţi de intermediere de asigurări. Cerinţe profesionale
Evaluarea semestrului european 2013. Notă directoare a Preşedinţiei
Propunere de decizie a Consiliului privind un Summit social tripartit pentru dezvoltare şi ocuparea forţei de muncă
Propunere de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ. Selecție și comentarii de judecător Petrică ARBĂNAŞ
Încetarea raporturilor de muncă prin demisie. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VIII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4980/R din 24 octombrie 2013)
Obligaţia angajatorului la plata unei compensaţii băneşti în cazul încetării raporturilor de muncă în temeiul art. 65-68 C. muncii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4692/R din 10 octombrie 2013)
Existenţa unor fapte ilicite temei al răspunderii patrimoniale a salariatului. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4977/R din
24 octombrie 2013)
Nulitatea deciziei de concediere pentru motive de netemeinicie (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4830/R din 17 octombrie 2013)
Acordarea daunelor morale în conflictele de muncă. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4695/R din 10 octombrie 2010)
Aducerea la cunoştinţa salariaţilor a regulamentului intern. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4696/R din 10 octombrie 2013)