RRDM 10/2013

Wolters Kluwer, 2013-10-28

Revista Română de Dreptul Muncii 10/2013
Cod Produs: T.R.DM.13.10
ISBN / ISSN: 1582-7534
Număr / Ediţie: 10/2013
Număr pagini: 160
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.


În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Rubrici dedicate instituțiilor importante ale dreptului muncii: contractul individual de muncă│salarizare │piaţa muncii şi politici sociale │profesii │drept internațional al muncii
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate
Sinteze de jurisprudenţă
Noutăţi legislative

ECHIPA EDITORIALĂ
Director: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Fondatori:
prof. univ. dr. Sanda Ghimpu
prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu
prof. univ. dr. Andrei Popescu
prof. univ. dr. Alexandru Țiclea

Consiliu Științific:
prof. phd. Antonio Pedro Baylos Grau
prof. phd. Laura Carlson
prof. univ. dr Raluca Dimitriu
prof. phd. Filip Dorssemont
prof. phd. Keith Ewing
prof. phd. Carmen La Macchia
prof. phd. Andrzej Marian Swiatkowski
conf. univ. dr. Marioara Țichindelean
prof. univ. dr. Ovidiu Ținca
prof. univ. dr. Magda Volonciu

Colegiu de redactie:
redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer
lector univ. dr. Laura Georgescu
judecător Petrică Arbănaş
lector univ. dr. Ana Ștefănescu
prof. univ. dr. Vlad Barbu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.09.-30.09.2013

DOSAR – Contractul individual de muncă
Monica GHEORGHE. Consideraţii privind clauza de stabilitate şi de formare profesională în contractul individual de muncă
Alexandru ŢICLEA, Tiberiu ŢICLEA. Înlocuirea sancţiunii disciplinare de către instanţa de judecată (Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 11/2013)

PROFESII
Adelina DUŢU. Aspecte ale reglementării medierii în România şi în unele state membre ale Uniunii Europene
Loredana Manuela MUSCALU. Analiza problemelor de drept dezbătute în cadrul litigiilor având ca obiect contestarea măsurii reducerii salariilor cu 25% în baza dispoziţiilor Legii nr. 118/2010

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII
Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) 20 iunie 2013(*) Politica socială. Directiva nr. 76/207/CEE – Egalitate de tratament între lucrătorii de sex masculin şi lucrătorii de sex feminin. Directiva nr. 96/34/CE – Acordul-cadru privind concediul pentru creşterea copilului. Restructurare a posturilor de funcţionari din cauza dificultăţilor economice naţionale. Evaluare a unei lucrătoare care a efectuat un concediu pentru creşterea copilului prin comparaţie cu lucrătorii rămaşi în activitate. Concediere la finalul concediului pentru creşterea copilului. Discriminare indirectă
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 18 iulie 2013(*) Transfer de întreprinderi. Directiva nr. 2001/23/CE – Menţinerea drepturilor lucrătorilor. Convenţie colectivă aplicabilă cedentului şi angajatului la momentul transferului
Raport al Comisiei către Parlamentul European si Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Selecție și comentarii de judecător Petrică ARBĂNAŞ
Convocarea la cercetarea disciplinară prealabilă. Exercitarea dreptului la apărare. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1905/R din 29 martie 2013)
Data producerii efectelor demisiei. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1306/R din 4 martie 2013)
Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1309/R din 4 martie 2013)
Evaluarea competenţelor profesionale ale salariatului. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1317/R din 5 martie 2013)

AGORA
Adelina Oana DUŢU. Manifestări Știinţifice: Conferinţa Internaţională, Ştiinţifică-Practică „Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani – realizări, rezerve, perspective”
SCDR. Seminarul: „Siguranţă şi protecţie la locul de muncă în domeniul educaţiei”