RRDE 2/2016

Wolters Kluwer, 2016-09-05

Revista Română de Drept European nr. 2/2016
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Fondată în 2003, Revista Română de Drept European oferă juriștilor și publicului interesat de evoluția dreptului european informații esențiale despre instituțiile dreptului european, modul de aplicare al reglementărilor europene și influența acestora asupra legislației naționale. Autorii articolelor de doctrină sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești şi europene.

Secțiunea de jurisprudență urmărește îndeaproape hotărârile instanțelor Uniunii Europene.

Fiecare număr al revistei oferă:

Interviuri cu personalități marcante ale dreptului european
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate europeană
Rubrici dedicate unor instituții importante ale dreptului european: controlul jurisdicțional, drepturile omului în Uniunea Europeană, procedura trimiterii preliminare etc.
Jurisprudența instanțelor Uniunii Europene
Recenzii și Evenimente

ECHIPA EDITORIALĂ:
Director: prof. univ. dr. Andrei Popescu
Redactor-şef: prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
Redactor-şef adjunct: Constantin Mihai Banu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: trimestrial
DOCTRINĂ
Koen LENAERTS. Curtea de Justiţie într-o lume nesigură
Morten BROBERG. Instanţe naţionale de ultim grad care nu efectuează o cerere de decizie preliminară. (Posibile) consecinţe care decurg din această împrejurare

DOSAR – Hotărârile Curţii Europene de Justiţie din mai 2016 în cauzele privind produsele din tutun – Două interpretări
Tiberiu SAVU. Protecţia sănătăţii umane şi confirmarea rolului primordial al acesteia în hotărârile recente ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materia armonizării legislative privind funcţionarea pieţei interne a produselor din tutun
Constantin Mihai BANU. Câteva reflecţii asupra standardului de probă al principiului subsidiarităţii în Uniunea Europeană. Pornind de la cele trei hotărâri ale Curţii de Justiţie din 4 mai 2016 privind produsele din tutun

DIRECTIVA PRIVIND EGALITATEA DE TRATAMENT
Adina PORTARU. O abordare critică a Propunerii de Directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală COM/2008/426

AGORA
Ioan Lazăr, Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenţei, Universul Juridic, 2016

JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE
CJ, Camera a şaptea, ordonanţa din 25 septembrie 2014, cauza C-199/14, Kárász, EU:C:2014:2243
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 7 octombrie 2014, cauza C-399/12, Republica Federală Germania/Consiliul Uniunii Europene, EU:C:2014:2258
CJ, Camera a treia, hotărârea din 9 octombrie 2014, cauza C-222/13, TDC, EU:C:2014:2265
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 14 octombrie 2014, cauza C-611/12 P, Giordano/Comisia Europeană, EU:C:2014:2282
CJ, Camera a doua, hotărârea din 15 octombrie 2014, cauza C-65/13, Parlamentul/Comisia, EU:C:2014:2289
CJ, Camera a noua, ordonanţa din 5 noiembrie 2014, cauza C-356/14, Hunland-Trade, EU:C:2014:2340
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 11 noiembrie 2014, cauza C-333/13, Dano, EU:C:2014:2358
CJ, Camera a patra, hotărârea din 11 decembrie 2014, cauza C-212/13, Ryneš, EU:C:2014:2428
CJ, Camera a doua, ordonanţa din 11 decembrie 2014, cauza C-282/14, Stylinart, EU:C:2014:2486
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 18 decembrie 2014, cauza C-202/13, McCarthy şi alţii, EU:C:2014:2450
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 18 decembrie 2014, cauza C-542/13, M’Bodj, EU:C:2014:2452
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 18 decembrie 2014, cauza C-562/13, Abdida, EU:C:2014:2453
CJ, Camera întâi, hotărârea din 18 decembrie 2014, cauza C-640/13, Comisia/Regatul Unit, nepublicată, EU:C:2014:2457
CJ, Camera a şasea, hotărârea din 18 decembrie 2014, cauza C-551/13, SETAR, EU:C:2014:2467