RRDA 7/2016

Wolters Kluwer, 2016-10-03

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2016
Cod Produs: T.R.DA.16.07
ISBN / ISSN: 1583-493X
Număr / Ediţie: 7/2016
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Drept al Afacerilor este singura revistă de pe piața românească dedicată Dreptului Afacerilor ca ramură distinctă de drept, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj.

Pe lângă articole de doctrină, revista urmărește îndeaproape soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești naționale sau europene, oferind jurisprudență relevantă comentată de practicieni. Autorii articolelor sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești, care contribuie activ la dezvoltarea în România a Dreptului afacerilor.


Fiecare număr al revistei oferă:

Rubrici dedicate domeniilor importante: drept societar │ drept fiscal │ obligații │ insolvența │ concurența │ arbitrajul │ dreptul bancar │
Interviu – în fiecare număr al revistei o personalitate a lumii juridice vorbește despre subiectele de actualitate
Dosar – dezbateri ample pe subiecte de actualitate
Evenimente și noutăți legislative
Sinteze de jurisprudență: jurisprudența relevantă comentată

ECHIPA EDITORIALĂ:
Colegiul de onoare:
Prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
Prof. univ. dr. Radu BUFAN
Prof. univ. dr. Stanciu D. CĂRPENARU
Prof. univ. dr. Mircea N. Costin
Acad. prof. dr. Ion Dogaru
Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
Prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna
Prof. univ. dr. Ion Turcu

Colegiul Științific:
Director Ştiințific: Avocat, dr. Dumitru Dobrev
Prof. univ. dr. Lucian Bercea
Prof. univ. dr. Radu Nicolae Catană
Lector univ. dr. Andrea Annamaria CHIȘ
Conf. univ. dr. Răzvan DINCĂ
Conf. univ. dr. Marius Harosa
Conf. univ. dr. Florin MOȚIU
Lect. univ. dr. Septimiu Vasile PANAINTE

Colegiul de redacție:
Redactor şef: avocat, dr. Mihaela Mocanu
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
Avocat, dr. Mirela BULIGA
Consilier juridic, dr. Dragoș Călin

Colaboratori Permanenți:
Avocat Luisiana Dobrinescu
Avocat Andreea LISIEVICI
Avocat Cornel Popa

Conf. univ. dr. Adriana Almăşan
Lect. univ. dr. Sergiu GOLUB
Conf. univ. dr. Lucian SĂULEANU
Conf. univ. dr. Luminiţa Tuleaşcă

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 1.06-30.06.2016

SOCIETĂŢI
Titus PRESCURE. Repere ale evoluției modalităților dreptului de vot în adunările generale ale asociaților societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile și de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
Alina OPREA
Influenţa dreptului european asupra dreptului național al societăţilor – exemplul fuziunilor transfrontaliere

OBLIGAȚII COMERCIALE
Luminița TULEAȘCĂ. Transferul de afacere

DREPT BANCAR
Lavinia Elena SMARANDACHE (STUPARU). Mecanisme de soluționare extrajudiciară a conflictelor dintre instituțiile de credit și consumatori

DREPT PENAL AL AFACERILOR
Sebastian BODU, Ciprian BODU. Infracțiunile de bancrută (III)

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Dragoş CĂLIN. Societate pe acţiuni. Deschiderea şedinţei A.G.A. de o persoană ce nu este membră a consiliului de administraţie; reprezentarea acţionarului de mai mulţi mandatari convenţionali; aprobarea situaţiilor financiare anuale fără a fi însoţite de raportul auditorilor. Nulitatea hotărârii A.G.O.A.
Ștefan MAXIM. Procedura insolvenței. Prescripția dreptului material la acțiune potrivit art. 139 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cauză de exonerare a atragerii răspunderii membrilor organelor de conducere