RRDA 5/2016

Wolters Kluwer, 2016-07-28

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2016
Cod Produs: T.R.DA.16.05
ISBN / ISSN: 1583-493X
Număr / Ediţie: 5/2016
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Drept al Afacerilor este singura revistă de pe piața românească dedicată Dreptului Afacerilor ca ramură distinctă de drept, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj.

Pe lângă articole de doctrină, revista urmărește îndeaproape soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești naționale sau europene, oferind jurisprudență relevantă comentată de practicieni. Autorii articolelor sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești, care contribuie activ la dezvoltarea în România a Dreptului afacerilor.


Fiecare număr al revistei oferă:

Rubrici dedicate domeniilor importante: drept societar │ drept fiscal │ obligații │ insolvența │ concurența │ arbitrajul │ dreptul bancar │
Interviu – în fiecare număr al revistei o personalitate a lumii juridice vorbește despre subiectele de actualitate
Dosar – dezbateri ample pe subiecte de actualitate
Evenimente și noutăți legislative
Sinteze de jurisprudență: jurisprudența relevantă comentată

ECHIPA EDITORIALĂ:
Colegiul de onoare:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Radu Bufan
prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru
prof. univ. dr. Mircea N. Costin
acad. prof. dr. Ion Dogaru
prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna
prof. univ. dr. Ion Turcu

Colegiul Științific:
Director ştiinţific: avocat, drd. Dumitru Dobrev
conf. univ. dr. Lucian Bercea
conf. univ. dr. Radu Nicolae Catană
prof. univ. dr. Răzvan Dincă
lect. univ. dr. Marius Harosa
lect. univ. dr. Septimiu Vasile Panainte

Colegiul de redacție:
Redactor şef: avocat, dr. Mihaela Mocanu
prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
judecător dr. Andrea Chiș
dr. Mirela Buliga

Colaboratori Permanenți:
avocat Luisiana Dobrinescu
consilier juridic, drd. Dragoș Călin
practician în insolvență Florian Mateiță
avocat Cornel Popa

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.04-30.04.2016

DOSAR
Lucian BERCEA. Instrumentele normative de protecție a consumatorului supraîndatorat. (Din nou) despre convergență și concurență normativă
Silviu CERNA. Politica monetară a Băncii Centrale Europene şi stabilitatea financiară a României
Ianfred SILBERSTEIN. Se poate vorbi de eficiența inițiativelor legislative pentru relația dintre consumator și creditorul profesionist?
Florin I. MANGU. Despre natura juridică a dării în plată a imobilelor în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Radu RIZOIU. Când toată lumea vrea (să scape): Preluarea bunului mobil ipotecat în contul creanței
Stan TÎRNOVEANU, Alexandru IORGULESCU, George TÎRNOVEANU. Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Analiză comparativă a principalelor instituții menționate în lege, drept comparat, respectiv a incidenței unui potențial control de constituționalitate
Florina POPA. Reprezintă mecanismele instituite prin Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 un remediu efectiv al supraîndatorării consumatorului român de credite?

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Contract de credit bancar. Interpretarea sintagmei „dobânda de referinţă variabilă”. Motivarea constatării caracterului abuziv al clauzei care stipulează un comision de administrare (Înalta Curte de Casație și Justiție, Secţia a II-a civilă, decizia nr. 310 din 11 februarie 2016)