RRDA 4/2016

Wolters Kluwer, 2016-06-13

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2016
Cod Produs: T.R.DA.16.04
ISBN / ISSN: 1583-493X
Număr / Ediţie: 4/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Drept al Afacerilor este singura revistă de pe piața românească dedicată Dreptului Afacerilor ca ramură distinctă de drept, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj.

Pe lângă articole de doctrină, revista urmărește îndeaproape soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești naționale sau europene, oferind jurisprudență relevantă comentată de practicieni. Autorii articolelor sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești, care contribuie activ la dezvoltarea în România a Dreptului afacerilor.


Fiecare număr al revistei oferă:

Rubrici dedicate domeniilor importante: drept societar │ drept fiscal │ obligații │ insolvența │ concurența │ arbitrajul │ dreptul bancar │
Interviu – în fiecare număr al revistei o personalitate a lumii juridice vorbește despre subiectele de actualitate
Dosar – dezbateri ample pe subiecte de actualitate
Evenimente și noutăți legislative
Sinteze de jurisprudență: jurisprudența relevantă comentată

ECHIPA EDITORIALĂ:
Colegiul de onoare:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Radu Bufan
prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru
prof. univ. dr. Mircea N. Costin
acad. prof. dr. Ion Dogaru
prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna
prof. univ. dr. Ion Turcu

Colegiul Științific:
Director ştiinţific: avocat, drd. Dumitru Dobrev
conf. univ. dr. Lucian Bercea
conf. univ. dr. Radu Nicolae Catană
prof. univ. dr. Răzvan Dincă
lect. univ. dr. Marius Harosa
lect. univ. dr. Septimiu Vasile Panainte

Colegiul de redacție:
Redactor şef: avocat, dr. Mihaela Mocanu
prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
judecător dr. Andrea Chiș
dr. Mirela Buliga

Colaboratori Permanenți:
avocat Luisiana Dobrinescu
consilier juridic, drd. Dragoș Călin
practician în insolvență Florian Mateiță
avocat Cornel Popa

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.03-31.03.2016

SOCIETĂȚI
Lavinia TEC. Examenul jurisprudenței în materia reprezentării societății și răspunderii civile a administratorilor față de societate
Flaminia STÂRC-MECLEJAN. Responsabilitatea socială corporativă din perspectivă juridică. O discuție actuală

DREPT BANCAR
Dan CĂRĂMIDARIU. Câteva considerații asupra stadiului aderării României la Uniunea Bancară Europeană

DREPT FISCAL
Anca DRAGOMAN. Prioritatea prevederilor convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri faţă de legislaţia internă în materie fiscală
Petru HOBINCU. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări – considerații practice asupra unor elemente de neconstituționalitate

DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL
Claudiu-Paul BUGLEA, Augustin ZĂBRĂUȚANU. Instituții ale globalizării în comerțul internațional

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Georgeta MAXIM. Societăți pe acțiuni. Admisibilitatea aplicării votului prin corespondență și repercusiunile acestuia în raport cu organizarea adunării generale

MONITORUL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Andreea LISIEVICI. Evoluții legislative la nivelul Uniunii Europene

DREPT PENAL AL AFACERILOR
Sebastian BODU, Ciprian BODU. Infracțiunile de bancrută (I)