RRDA 2/2016

Wolters Kluwer, 2016-04-27

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2016
Cod Produs: T.R.DA.16.02
ISBN / ISSN: 1583-493X
Număr / Ediţie: 2/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Drept al Afacerilor este singura revistă de pe piața românească dedicată Dreptului Afacerilor ca ramură distinctă de drept, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj.

Pe lângă articole de doctrină, revista urmărește îndeaproape soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești naționale sau europene, oferind jurisprudență relevantă comentată de practicieni. Autorii articolelor sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești, care contribuie activ la dezvoltarea în România a Dreptului afacerilor.


Fiecare număr al revistei oferă:

Rubrici dedicate domeniilor importante: drept societar │ drept fiscal │ obligații │ insolvența │ concurența │ arbitrajul │ dreptul bancar │
Interviu – în fiecare număr al revistei o personalitate a lumii juridice vorbește despre subiectele de actualitate
Dosar – dezbateri ample pe subiecte de actualitate
Evenimente și noutăți legislative
Sinteze de jurisprudență: jurisprudența relevantă comentată

ECHIPA EDITORIALĂ:
Colegiul de onoare:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Radu Bufan
prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru
prof. univ. dr. Mircea N. Costin
acad. prof. dr. Ion Dogaru
prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna
prof. univ. dr. Ion Turcu

Colegiul Științific:
Director ştiinţific: avocat, drd. Dumitru Dobrev
conf. univ. dr. Lucian Bercea
conf. univ. dr. Radu Nicolae Catană
prof. univ. dr. Răzvan Dincă
lect. univ. dr. Marius Harosa
lect. univ. dr. Septimiu Vasile Panainte

Colegiul de redacție:
Redactor şef: avocat, dr. Mihaela Mocanu
prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
judecător dr. Andrea Chiș
dr. Mirela Buliga

Colaboratori Permanenți:
avocat Luisiana Dobrinescu
consilier juridic, drd. Dragoș Călin
practician în insolvență Florian Mateiță
avocat Cornel Popa

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.01.-31.01.2016

DOSAR – Legea societăţilor comerciale – 25 de ani de la apariţie
Dumitru DOBREV. Divizarea societăţilor comerciale – operaţiune în frauda creditorilor. Examen jurisprudenţial
Dragoş CĂLIN. Unele consideraţii privind exercitarea dreptului de vot în cadrul adunării generale a acţionarilor prin mandatar
Sebastian BODU. Protecția creditorilor sociali în procedura de retragere și excluderea asociaților
Gheorghe PIPEREA, Petre PIPEREA. Nulitatea absolută a unei hotărâri AGA poate fi invocată de asociaţii care s-au abţinut sau care au votat pentru adoptarea hotărârii

CODUL CIVIL
Dan Andrei POPESCU. Considerații critice privind aplicarea art. 207 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

INSOLVENȚĂ
Sergiu GOLUB, Nonu-Gheorghe PUȘCARIU. Câteva consideraţii cu privire la compensația legală în procedura insolvenţei

ARBITRAJ
Cristina Ioana FLORESCU. Autoritatea tribunalului arbitral de a exclude un arbitru lipsit de etică

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Cornel POPA, Cornelia TĂBÎRȚĂ. Natura juridică şi izvorul obligaţiei consumatorilor de energie electrică de a suporta costul certificatelor verzi. Aplicarea în timp a Legii nr. 220/2008. Notă critică
Ștefan MAXIM. Societăți pe acțiuni. Nerespectarea dispozițiilor art. 130 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990. Stabilirea remunerației administratorilor prin prisma diferenței dintre contractul de mandat încheiat între persoane fizice și profesioniști