RRDA 5/2015

2015-07-02

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2015
Cod Produs: T.R.DA.15.5
ISBN / ISSN: 1583-493X
Număr / Ediţie: 5/2015
Număr pagini: 160
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Drept al Afacerilor este singura revistă de pe piața românească dedicată Dreptului Afacerilor ca ramură distinctă de drept, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj.

Pe lângă articole de doctrină, revista urmărește îndeaproape soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești naționale sau europene, oferind jurisprudență relevantă comentată de practicieni. Autorii articolelor sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești, care contribuie activ la dezvoltarea în România a Dreptului afacerilor.


Fiecare număr al revistei oferă:

Rubrici dedicate domeniilor importante: drept societar │ drept fiscal │ obligații │ insolvența │ concurența │ arbitrajul │ dreptul bancar │
Interviu – în fiecare număr al revistei o personalitate a lumii juridice vorbește despre subiectele de actualitate
Dosar – dezbateri ample pe subiecte de actualitate
Evenimente și noutăți legislative
Sinteze de jurisprudență: jurisprudența relevantă comentată

ECHIPA EDITORIALĂ:
Colegiul de onoare:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Radu Bufan
prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru
prof. univ. dr. Mircea N. Costin
acad. prof. dr. Ion Dogaru
prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna
prof. univ. dr. Ion Turcu

Colegiul Științific:
Director ştiinţific: avocat, drd. Dumitru Dobrev
conf. univ. dr. Lucian Bercea
conf. univ. dr. Radu Nicolae Catană
prof. univ. dr. Răzvan Dincă
lect. univ. dr. Marius Harosa
lect. univ. dr. Septimiu Vasile Panainte

Colegiul de redacție:
Redactor şef: avocat, dr. Mihaela Mocanu
prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
judecător dr. Andrea Chiș
dr. Mirela Buliga

Colaboratori Permanenți:
avocat Luisiana Dobrinescu
consilier juridic, drd. Dragoș Călin
practician în insolvență Florian Mateiță
avocat Cornel Popa

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
NOUTĂŢI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.04.-30.04.2015

DOSAR – Insolvenţă
Eugenia FLORESCU. Legea insolvenței persoanei fizice incompatibilă cu dreptul Uniunii Europene și contrară jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene. O lege care încalcă dreptul
Andreea-Maria MAXIM. Scutirea practicienilor în insolvenţă (administrator/lichidator judiciar) de la plata taxelor sau tarifelor pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

SOCIETĂŢI COMERCIALE
Cătălin OROVICEANU. Primele de capital – o abordare teoretică şi practică

DREPT FISCAL
Nicolae Răzvan BUJDOIU. Convenţii fiscale internaţionale privind evitarea dublei impuneri

DREPTUL CONCURENŢEI
Anamaria TOMA-BIANOV. Forum Shopping Revisited: un scenariu încă posibil în acţiunile în despăgubire pentru prejudiciile generate de cartelurile transfrontaliere

ARBITRAJ
Ileana M. SMEUREANU. Tehnici de simplificare în arbitrajul internaţional: câteva consideraţii asupra instrumentelor IBA

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Florin MOȚIU. Ordonanţă preşedinţială. Revocarea din funcţie a administratorului. Suspendarea executării hotărârii adunării generale a asociaţilor. Calitate procesuală activă (C. Apel Timişoara, secţia a II-a civilă, decizia nr. 224/A din 26 februarie 2015)
Florin MOȚIU. Închiderea procedurii insolvenţei pentru lipsa sau insuficienţa bunurilor debitorului pentru acoperirea cheltuielilor administrative (art. 174 din Legea nr. 85/2014) (C. Apel Timişoara, secţia a II-a civilă, decizia nr. 249/A din 12 martie 2015, pronunţată în dosarul nr. 4268/108/2014)
Dragoş CĂLIN, Ştefan MAXIM. Curtea Constituţională. Constituţionalitatea procedurii judiciare de contestare a actelor de interpretare a propriilor reglementări emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale (Curtea Constituţională, Decizia nr. 142 din 12 martie 2015)