RRDA 9/2014

Wolters Kluwer, 2014-09-30

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2014
Cod Produs: T.R.DA.14.09
ISBN / ISSN: 1583-493X
Număr / Ediţie: 9/2014
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Drept al Afacerilor este singura revistă de pe piața românească dedicată Dreptului Afacerilor ca ramură distinctă de drept, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj.

Pe lângă articole de doctrină, revista urmărește îndeaproape soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești naționale sau europene, oferind jurisprudență relevantă comentată de practicieni. Autorii articolelor sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești, care contribuie activ la dezvoltarea în România a Dreptului afacerilor.


Fiecare număr al revistei oferă:

Rubrici dedicate domeniilor importante: drept societar │ drept fiscal │ obligații │ insolvența │ concurența │ arbitrajul │ dreptul bancar │
Interviu – în fiecare număr al revistei o personalitate a lumii juridice vorbește despre subiectele de actualitate
Dosar – dezbateri ample pe subiecte de actualitate
Evenimente și noutăți legislative
Sinteze de jurisprudență: jurisprudența relevantă comentată

ECHIPA EDITORIALĂ:
Colegiul de onoare:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Radu Bufan
prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru
prof. univ. dr. Mircea N. Costin
acad. prof. dr. Ion Dogaru
prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna
prof. univ. dr. Ion Turcu

Colegiul Științific:
Director ştiinţific: avocat, drd. Dumitru Dobrev
conf. univ. dr. Lucian Bercea
conf. univ. dr. Radu Nicolae Catană
prof. univ. dr. Răzvan Dincă
lect. univ. dr. Marius Harosa
lect. univ. dr. Septimiu Vasile Panainte

Colegiul de redacție:
Redactor şef: avocat, dr. Mihaela Mocanu
prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
judecător dr. Andrea Chiș
dr. Mirela Buliga

Colaboratori Permanenți:
avocat Luisiana Dobrinescu
consilier juridic, drd. Dragoș Călin
practician în insolvență Florian Mateiță
avocat Cornel Popa

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Dumitru DOBREV. Poveste cu mini şi maxi-oligarhi

NOUTĂŢI
Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.08.-31.08.2014

DOSAR – Sinteze de jurisprudenţă
Pasiune în și între două profesii [Interviu realizat de Mihaela Mocanu, redactor şef al Revistei Române de Drept al Afacerilor]
Dragoş CĂLIN. Societate pe acţiuni. Anularea hotărârii adunării generale de aprobare a garantării unui credit tras de acţionarul majoritar. Anulare pentru abuz de majoritate (Curtea de Apel Bucureşti, secția a II-a civilă, decizia nr. 569 din 6 martie 2014, pronunțată în dosar nr. 45471/3/2012)
Georgeta MAXIM. Societate pe acţiuni. Întinderea efectelor nulităţii unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor (Curtea de Apel București, secția a VI-a civilă, decizia civilă nr. 2081/R din 4 noiembrie 2013, pronunțată în dosar nr. 7548/3/2011)
Luminița TULEAȘCĂ. Delegarea atribuţiilor de conducere ale societăţii. Răspunderea solidară a administratorilor. Condiţii şi efecte (Î.C.C.J., secţia a II-a civilă, decizia nr. 1187 din 26 martie 2014, disponibilă pe http://www.scj.ro)
Petre PIPEREA. Nulitatea absolută a unei hotărâri AGA poate fi invocată de asociații care s-au abținut sau care au votat pentru adoptarea hotărârii (Î.C.C.J., decizia nr. 3915/2013)
Legea pieţei de capital, prin efectul art. 241, instituie pentru Consiliul de Administraţie sau Directorat, în funcţie de sistemul de administrate ales, atât o limitare a competenţelor privind actele de dispoziţie, cât şi o cenzură a oportunităţii operaţiunilor ce vor fi aprobate în prealabil de către acţionarii întruniţi în cadrul organizat al adunării generale extraordinare (Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 3309 din 14 octombrie 2010 pronunţată în dosarul nr. 47327/3/2007)
Dreptul de a solicita anularea unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor se naşte în patrimoniul acţionarilor calificaţi la data adoptării hotărârii. Legea instituie numai un termen de prescripţie de 15 zile pentru valorificarea acestui drept calculat de la data publicării hotărârii A.G.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (Î.C.C.J., secţia comercială, decizia nr. 5709 din 29 noiembrie 2005 pronunţată în dosarul nr. 2656/2005)
Legea pieţei de capital acordă ofertantului din cadrul unei oferte publice de preluare dreptul constituţional de a cere acţionarilor, care nu au subscris în cadrul ofertei, să-i vândă acţiunile pe care le deţin, în situaţia în care deţine mai mult de 95% din capitalul social sau când a achiziţionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, acţiuni reprezentând mai mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei. Acest drept al ofertantului nu intră în coliziune cu principiul constituţional al limitării dreptului de proprietate (Curtea Constituţională, decizia nr. 515 din 29 mai 2007, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431/28.06.2007)
În raport cu conţinutul şi adresabilitatea actelor emise de autorităţile publice centrale acestea pot fi clasificate în categoria actelor administrative normative sau a actelor administrative individuale. Ordinul preşedintelui A.NA.F. prin care se organizează structura unui instituţii din subordine a fost calificat drept act administrativ individual motivat de faptul că acesta produce efecte numai faţă de persoanele din cadrul respectivei structuri (I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2110 din 2 mai 2012 pronunţată în dosarul nr. 2656/2005)
Societate pe acţiuni. Cerinţe pentru constatarea şi sancţionarea abuzului de minoritate (Tribunalul Constanţa, secția civilă, sentinţa civilă nr. 29787/ 06.11.2013, pronunțată în dosar nr. 3125/118/2012)

NOUL COD CIVIL
Ioana Alina STANCA. Despre dreptul de superficie în reglementarea noului Cod civil
David-Domiţian BOLDUŢ. Fiducia - operaţiune juridică insolită în dreptul românesc (I)

INSOLVENŢĂ
Mirela IOVU. Aşteptările mediului de afaceri de la Codul Insolvenţei

PIAŢA DE CAPITAL
Vlad E. VERDEȘ. Considerații privind protecția investitorilor în contextul ofertelor publice de preluare