RRDA 10/2014

Wolters Kluwer, 2014-12-08

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2014
Cod Produs: T.R.DA.14.10
ISBN / ISSN: 1583-493X
Număr / Ediţie: 10/2014
Număr pagini: 152
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Drept al Afacerilor este singura revistă de pe piața românească dedicată Dreptului Afacerilor ca ramură distinctă de drept, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj.

Pe lângă articole de doctrină, revista urmărește îndeaproape soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești naționale sau europene, oferind jurisprudență relevantă comentată de practicieni. Autorii articolelor sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești, care contribuie activ la dezvoltarea în România a Dreptului afacerilor.


Fiecare număr al revistei oferă:

Rubrici dedicate domeniilor importante: drept societar │ drept fiscal │ obligații │ insolvența │ concurența │ arbitrajul │ dreptul bancar │
Interviu – în fiecare număr al revistei o personalitate a lumii juridice vorbește despre subiectele de actualitate
Dosar – dezbateri ample pe subiecte de actualitate
Evenimente și noutăți legislative
Sinteze de jurisprudență: jurisprudența relevantă comentată

ECHIPA EDITORIALĂ:
Colegiul de onoare:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Radu Bufan
prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru
prof. univ. dr. Mircea N. Costin
acad. prof. dr. Ion Dogaru
prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna
prof. univ. dr. Ion Turcu

Colegiul Științific:
Director ştiinţific: avocat, drd. Dumitru Dobrev
conf. univ. dr. Lucian Bercea
conf. univ. dr. Radu Nicolae Catană
prof. univ. dr. Răzvan Dincă
lect. univ. dr. Marius Harosa
lect. univ. dr. Septimiu Vasile Panainte

Colegiul de redacție:
Redactor şef: avocat, dr. Mihaela Mocanu
prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
judecător dr. Andrea Chiș
dr. Mirela Buliga

Colaboratori Permanenți:
avocat Luisiana Dobrinescu
consilier juridic, drd. Dragoș Călin
practician în insolvență Florian Mateiță
avocat Cornel Popa

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Dumitru DOBREV. Dezvoltatorii imobiliari vs. spaţiile verzi din marile oraşe ale României

NOUTĂŢI
Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.09.-30.09.2014

DOSAR – Drept public
Daniel MORAR. De la aplicarea dreptului penal la constituţionalitatea legii [Interviu realizat de Mihaela Mocanu, redactor-șef al Revistei Române de Drept al Afacerilor]
Constantin GRIGORAŞ. Discuţie în legătură cu exercitarea căilor de atac împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în lumina recentei modificări a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 operată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014

NOUL COD CIVIL
David-Domiţian BOLDUŢ. Fiducia – operaţiune juridică insolită în dreptul românesc (II)

NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ
Sergiu POPOVICI. Procesul civil internaţional în reglementarea Noului Cod de procedură civilă. Partea VII: Executarea în România a hotărârilor străine (art. 1100, 1102-1106, 1109)

SOCIETĂȚI COMERCIALE
Arcadia HINESCU. Achiziţia de societate prin efect de levier. (lbo) şi fuziunea

DREPTUL CONCURENȚEI
Anamaria TOMA-BIANOV. Under Umbrella Pricing sau despre activism judiciar și ubicuitatea prejudiciilor

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Dragoş CĂLIN, Titus PRESCURE. Contestarea actelor administrative emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Competenţă teritorială (C. Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sentinţa nr. 425 din 3 octombrie 2014, pronunţată în dosarul nr. 843/33/2014)
Dragoş CĂLIN. Societate pe acţiuni. Condiţii pentru sancţionarea încălcării dispoziţiilor art. 210 din Legea nr. 297/2004 (ÎCCJ, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1583 din 26 martie 2014, pronunţată în dosarul nr. 5916/2/2012)