RRDA nr. 1/2014

Wolters Kluwer, 2014-01-31

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2014
Cod Produs: T.R.DA.14.01
ISBN / ISSN: 1583-493X
Număr / Ediţie: 1/2014
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Drept al Afacerilor este singura revistă de pe piața românească dedicată Dreptului Afacerilor ca ramură distinctă de drept, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj.

Pe lângă articole de doctrină, revista urmărește îndeaproape soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești naționale sau europene, oferind jurisprudență relevantă comentată de practicieni. Autorii articolelor sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești, care contribuie activ la dezvoltarea în România a Dreptului afacerilor.


Fiecare număr al revistei oferă:

Rubrici dedicate domeniilor importante: drept societar │ drept fiscal │ obligații │ insolvența │ concurența │ arbitrajul │ dreptul bancar │
Interviu – în fiecare număr al revistei o personalitate a lumii juridice vorbește despre subiectele de actualitate
Dosar – dezbateri ample pe subiecte de actualitate
Evenimente și noutăți legislative
Sinteze de jurisprudență: jurisprudența relevantă comentată

ECHIPA EDITORIALĂ:
Colegiul de onoare:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Radu Bufan
prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru
prof. univ. dr. Mircea N. Costin
acad. prof. dr. Ion Dogaru
prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna
prof. univ. dr. Ion Turcu

Colegiul Științific:
Director ştiinţific: avocat, drd. Dumitru Dobrev
conf. univ. dr. Lucian Bercea
conf. univ. dr. Radu Nicolae Catană
prof. univ. dr. Răzvan Dincă
lect. univ. dr. Marius Harosa
lect. univ. dr. Septimiu Vasile Panainte

Colegiul de redacție:
Redactor şef: avocat, dr. Mihaela Mocanu
prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
judecător dr. Andrea Chiș
dr. Mirela Buliga

Colaboratori Permanenți:
avocat Luisiana Dobrinescu
consilier juridic, drd. Dragoș Călin
practician în insolvență Florian Mateiță
avocat Cornel Popa

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Dumitru DOBREV. De ce este important Raportul asupra progreselor României în cadrul MCV pentru mediul de afaceri sau de ce nu e utilizabil JURINDEX?

NOUTĂŢI
Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.12.-31.12.2013

INTERVIU
Bryan CLARK. Avocaţii şi medierea: o carte şi un interviu

DOSAR – Societăţi comerciale
Dragoş CĂLIN. Organizarea şi desfăşurarea adunării generale a acţionarilor societăţilor pe acţiuni admise la tranzacţionare
Sebastian V. BODU. Elementele de validitate ale contractului de societate
Lucian SĂULEANU. Răspunderea asociaţilor în societăţile în nume colectiv
Adrian C. POPA. Probleme de guvernanţă corporativă în distribuirea profitului societăţilor prin răscumpărarea de acţiuni

INSOLVENȚĂ
Paul-Dieter CÎRLĂNARU. Răspunderea administratorilor şi asociaţilor pentru pasivul neacoperit al societăţii, în dreptul german al insolvenţei

DREPTUL LA INFORMAȚIEI
Marius PETROIU. Critici aduse actualei instituţii a clasificării informaţiilor

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Ioana Alina STANCA. Acţiune formulată de coproprietari prin care se solicită obligarea pârâtelor la plata contravalorii lipsei de folosinţă a unui imobil. Determinarea valorii fructelor civile încasate de posesorii de rea-credinţă. Obligarea acestora la restituirea lor, cu examinarea tuturor condiţiilor impuse de Codul civil. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 (C. Apel Cluj, decizia civilă nr. 4611 din 6 decembrie 2013)
Georgeta MAXIM. Societăţi pe acţiuni. Constatarea nulităţii hotărârii adunării generale a acţionarilor ca urmare a conflictului de interese ivit între acţionar şi societate (Trib. Constanţa, secţia a II-a civilă, sentinţa civilă nr. 1910 din 26 septembrie 2013, pronunţată în dosar nr. 10248/118/2012)

AGORA
Bryan CLARK. Lawyers and Mediation