RRDA 12/2013

Wolters Kluwer, 2013-12-23

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 12/2013
Cod Produs: T.R.DA.13.12
ISBN / ISSN: 1583-493X
Număr / Ediţie: 12/2013
Număr pagini: 160
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Drept al Afacerilor este singura revistă de pe piața românească dedicată Dreptului Afacerilor ca ramură distinctă de drept, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj.

Pe lângă articole de doctrină, revista urmărește îndeaproape soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești naționale sau europene, oferind jurisprudență relevantă comentată de practicieni. Autorii articolelor sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești, care contribuie activ la dezvoltarea în România a Dreptului afacerilor.


Fiecare număr al revistei oferă:

Rubrici dedicate domeniilor importante: drept societar │ drept fiscal │ obligații │ insolvența │ concurența │ arbitrajul │ dreptul bancar │
Interviu – în fiecare număr al revistei o personalitate a lumii juridice vorbește despre subiectele de actualitate
Dosar – dezbateri ample pe subiecte de actualitate
Evenimente și noutăți legislative
Sinteze de jurisprudență: jurisprudența relevantă comentată

ECHIPA EDITORIALĂ:
Colegiul de onoare:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Radu Bufan
prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru
prof. univ. dr. Mircea N. Costin
acad. prof. dr. Ion Dogaru
prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna
prof. univ. dr. Ion Turcu

Colegiul Științific:
Director ştiinţific: avocat, drd. Dumitru Dobrev
conf. univ. dr. Lucian Bercea
conf. univ. dr. Radu Nicolae Catană
prof. univ. dr. Răzvan Dincă
lect. univ. dr. Marius Harosa
lect. univ. dr. Septimiu Vasile Panainte

Colegiul de redacție:
Redactor şef: avocat, dr. Mihaela Mocanu
prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
judecător dr. Andrea Chiș
dr. Mirela Buliga

Colaboratori Permanenți:
avocat Luisiana Dobrinescu
consilier juridic, drd. Dragoș Călin
practician în insolvență Florian Mateiță
avocat Cornel Popa

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mihaela MOCANU. Să reglementăm frumosul?

NOUTĂŢI
Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.11.-30.11.2013

DOSAR – Dreptul artei
Dreptul la cultură, dialog cu Alexandru Bâldea
Liviu-Marius HAROSA, Mihaela MOCANU. Câteva consideraţii cu privire la eroare în cazul vânzării având ca obiect operele de artă

DREPT PROCESUAL PENAL
Andrea Annamaria CHIȘ. Scurte considerații privind aplicarea normelor de drept procesual civil în timp

DREPT FISCAL
Nicoleta TUOMINEN. O întreprindere nu se poate prevala de opinia juridică a unui avocat sau de decizia unei autorități naționale de concurență pentru a justifica o încălcare a dispozițiilor dreptului european al concurenței

SOCIETĂȚI COMERCIALE
Dragoş CĂLIN. Convocarea şedinţei adunării generale a societăţii pe acţiuni
Adrian C. POPA. Teorii ale guvernanței corporative: origini, evoluții, actualitate

INSOLVENȚĂ
Luiza Cristina GAVRILESCU. Gestionarea conflictelor de competenţă în procedura falimentului internaţional

DREPTUL LA INFORMAȚIE
Marius PETROIU. Protecţia informaţiilor prin clasificarea lor, o formă de restrângere a dreptului la informaţie

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Georgeta MAXIM. Societate pe acţiuni aflată în procedura insolvenţei. Nerespectarea drepturilor tuturor creditorilor participanți la procedura falimentului prin renunțarea la recuperarea unor sume de bani anulate prin hotărâri judecătorești irevocabile