RRDA 11/2013

Wolters Kluwer, 2013-11-27

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 11/2013
Cod Produs: T.R.DA.13.11
ISBN / ISSN: 1583-493X
Număr / Ediţie: 11/2013
Număr pagini: 160
Tip copertă: Necartonată
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Revista Română de Drept al Afacerilor este singura revistă de pe piața românească dedicată Dreptului Afacerilor ca ramură distinctă de drept, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj.

Pe lângă articole de doctrină, revista urmărește îndeaproape soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești naționale sau europene, oferind jurisprudență relevantă comentată de practicieni. Autorii articolelor sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești, care contribuie activ la dezvoltarea în România a Dreptului afacerilor.


Fiecare număr al revistei oferă:

Rubrici dedicate domeniilor importante: drept societar │ drept fiscal │ obligații │ insolvența │ concurența │ arbitrajul │ dreptul bancar │
Interviu – în fiecare număr al revistei o personalitate a lumii juridice vorbește despre subiectele de actualitate
Dosar – dezbateri ample pe subiecte de actualitate
Evenimente și noutăți legislative
Sinteze de jurisprudență: jurisprudența relevantă comentată

ECHIPA EDITORIALĂ:
Colegiul de onoare:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Radu Bufan
prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru
prof. univ. dr. Mircea N. Costin
acad. prof. dr. Ion Dogaru
prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna
prof. univ. dr. Ion Turcu

Colegiul Științific:
Director ştiinţific: avocat, drd. Dumitru Dobrev
conf. univ. dr. Lucian Bercea
conf. univ. dr. Radu Nicolae Catană
prof. univ. dr. Răzvan Dincă
lect. univ. dr. Marius Harosa
lect. univ. dr. Septimiu Vasile Panainte

Colegiul de redacție:
Redactor şef: avocat, dr. Mihaela Mocanu
prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru
judecător dr. Andrea Chiș
dr. Mirela Buliga

Colaboratori Permanenți:
avocat Luisiana Dobrinescu
consilier juridic, drd. Dragoș Călin
practician în insolvență Florian Mateiță
avocat Cornel Popa

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Dumitru DOBREV. Un El Dorado pentru fiecare

NOUTĂŢI
Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.10.-31.10.2013

DOSAR – Insolvență
Jaques MALHERBE. 40 de ani de pasiune pentru fiscalitate
Natalia ŞVIDCHI. Articolul 11 din Convenţiile Model OCDE şi ONU
Dan DASCĂLU. Impactul principiilor generale ale dreptului comunitar asupra materiei fiscale

NOUL COD CIVIL
Nora Andreea DAGHIE, Niculina-Danusia BARBU. Câteva consideraţii cu privire la acţiunea pauliană. Privire specială asupra domeniului de aplicare în reglementarea Codului civil (Legea nr. 287/2009)

NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ
Sergiu POPOVICI. Procesul civil internaţional în reglementarea noului Cod de procedură civilă. Partea IV: Competenţa preferenţială a instanţelor române (art. 1080)

DREPT BANCAR
Vlad E. VERDEŞ. Consideraţii privind răspunderea civilă delictuală în domeniul bursier cu privire la fapte ilicite ce ţin de nerespectarea regimului informaţional

SINTEZE DE JURISPRUDENȚĂ
Georgeta MAXIM. Societate pe acţiuni aflată în procedura insolvenţei. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la convocarea adunării generale a acționarilor cu privire la desemnarea administratorului special și stabilirea remunerației acestuia Tribunalul Constanța, secția a II-a civilă, sentința civilă nr. 926/27.05.2013, pronunțată în dosarul nr. 15227/118/2012