Pandectele Romane 9/2016

Wolters Kluwer, 2016-10-14

Pandectele Romane 9/2016
Cod Produs: T.R.PA.16.09
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 9/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUȚU. Dreptul mediului la momentul maturizării

DOCTRINĂ
Oliviu PUIE. Aspecte privitoare la lucrările sistematice de cadastru în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor în cartea funciară și la procedura de înscriere din oficiu a imobilelor în noile cărți funciare deschise în urma finalizării lucrărilor sistematice de cadastru și carte funciară. Nelegalitatea unor dispoziții cuprinse în unele ordine cu caracter normativ emise de către directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în aplicarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996
Augustin Vasile FĂRCAȘ. Dreptul de acces la imobilele proprietate publică aparținând statului sau unităților administrativ-teritoriale. Delimitare față de drepturile reale corespunzătoare proprietății publice și față de dreptul de trecere pentru utilități reglementat de noul Cod civil
Nora Andreea DAGHIE. Aspecte din doctrină și jurisprudență pe marginea răspunderii pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului
Ana-Maria UDRIȘTE. Elemente de noutate în domeniul reglementării concurenței neloiale din România
Andreea Ana-Maria ALEXE. Concepția materială și formală privind noțiunea de putere constituantă

PROTECȚIA JURISDICȚIONALĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Mihaela MAZILU-BABEL. CJUE. Cauzele Ciup și Câmpean. Triada principiilor echivalenței, efec­tivității și cooperării loiale. Aplicarea subsidiară a Cartei DFUE. Limitele autonomiei procedurale

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
Paul I. DEMETRESCU. Reglementarea comerțului de bancă

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Mircea N. COSTIN, Călin M. COSTIN. Ineficiența antecontractului de vânzare-cumpărare ca act translativ de proprietate și a partajului de ascendent nevalabil efectuat. Inad­mi­sibilitatea desființării, printr-o hotărâre judecătorească ulterioară, a unui act juridic emis de autoritatea competentă în îndeplinirea unei obligații stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă anterioară sau care a fost încheiat în exercitarea unor drepturi câștigate printr-o hotărâre judecătorească definitivă anterioară Prescripție. Termen de executare a obligațiilor contractuale (Curtea de Apel Cluj, secția I-a civilă, decizia nr. 1009/A din 25 mai 2015)

MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUȚU
Franţa: informarea prin intermediul reţelelor de socializare cu privire la localizarea dispozitivelor radar
Marea Britanie: crearea unor instanţe pentru probleme minore, după model american, în Anglia şi Ţara Galilor

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUȚU. Mihail Kogălniceanu, primul Procuror general al României