Pandectele Romane 8/2016

2016-08-23

Pandectele Romane 8/2016
Cod Produs: T.R.PA.16.08
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 8/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUȚU. Terorismul global și răspunsul penal

DOCTRINĂ
Cristian IONESCU. Câteva comentarii pe marginea art. 23 din Constituția României, revizuită
Răzvan LUNGU. Unele aspecte privind răspunderea civilă rezultată din comiterea unei infracțiuni în corelație cu răspunderea persoanei juridice
Corina SCARLAT
Publicitatea și contradictorialitatea în procesul echitabil
Ion-Gabriel ENACHE
Implicațiile hotărârilor Curții Constituționale a României și Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra interpretării și aplicării normelor în materia achizițiilor publice

PROTECȚIA JURISDICȚIONALĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Mihai MAREȘ, Mihaela MAZILU-BABEL. CJUE. C-105/14 Taricco și alții. Infracțiuni în domeniul TVA. Termen de prescripție specială. Interesele financiare ale Uniunii. Articolul 49 din Cartă. Efectul articolului 325 TFUE. Inaplicabilitate de drept a normelor naționale contrare versus Legea penală mai favorabilă

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
MATEI G. NICOLAU
Originile obligațiunei în dreptul roman. Considerațiuni în legătură cu procedura de execuție

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Legalitatea măsurii de suspendare a judecății cauzei în situația în care reclamantul nu își îndeplinește obligația de a depune onorariul curatorului desemnat pentru pârâtul care se impune a fi citat prin publicitate (Curtea de Apel Bacău, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia civilă nr. 1561 din 3 septembrie 2015)
Procedura insolvenței. Modalitatea de stabilire a bazei de calcul al onorariului lichidatorului judiciar și al contribuției la fondul U.N.P.I.R. (Curtea de Apel Bacău, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia civilă nr. 1596 din 18 septembrie 2015)
Grănițuire. Stabilire pe baza schiței de carte funciară ce îi asigură fiecărui proprietar suprafața înscrisă în cartea funciară (Curtea de Apel Cluj, secția I-a civilă, decizia nr. 289/R din 27 mai 2015)

MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUȚU. Senatul Francez. Regimul juridic al stării de urgență (LC 264, martie 2016)

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUȚU. Constituirea Baroului de Ilfov (24 iunie 1865)

AGORA
Marius ANDREESCU. Doctrina contractului social – III – Omul, societatea şi statul în gândirea filosofică şi politică a lui Jean Jacques Rousseau – Partea I