Pandectele Romane 7/2016

Wolters Kluwer, 2016-08-23

Pandectele Romane 7/2016
Cod Produs: T.R.PA.16.07
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 7/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUȚU. Brexit-ul juridic

DOCTRINĂ
Cristian IONESCU. Câteva comentarii teoretice pe marginea dreptului la viață privată. O perspectivă constituțională
Marius ANDREESCU. Supremaţia Constituţiei și Noile Coduri Penale
Andrei-Răzvan LUPU. Principiul securității juridice. Cauza Județul Neamț și dezacordul dintre Curtea Constituțională a României și Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Sebastian BODU, Ciprian BODU. Comentarii asupra infracțiunilor reglementate la art. 276 și 278 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă: civilă (raporturi juridice între profesioniști) - penală

PROTECȚIA JURISDICȚIONALĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Mihaela MAZILU-BABEL. CEDO. Avotiņš împotriva Letoniei. Regulamentul Bruxelles I. Principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești. Dreptul la apărare. Prezumția de protecție echivalentă. Răsturnarea prezumției. Analiză de la caz la caz

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
GEORGE SESCIOREANU. Jurământ decizoriu. Refuz. Apel. Declarație de acceptare inadmisibilitate. Tranzacție obligatorie. Neaplicarea regulei devolutivității. (Art. 332 pr. civ.; art. 1214 și 1711 codul civil)

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Mircea N. COSTIN, Călin M. COSTIN. Hotărâri judecătorești contradictorii având autoritate de lucru judecat. Criteriul pe care instanța de judecată trebuie să-l aibă în vedere atunci când se pune problema de a se acorda preferabilitate uneia dintre ele – studiu de caz –
Cumul pensie cu venituri provenite din situații pentru care asigurarea este obligatorie (Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 512 din 8 septembrie 2015)
Schimbarea încadrării juridice a faptei deduse judecății. Aplicarea dispozițiilor art. 386 C. pr. pen. și în situația în care schimbarea încadrării faptei dată prin rechizitoriu are loc ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 C. pen. (Curtea de Apel Galați, decizia nr. 416/A din 1 aprilie 2015)
Indexarea pensiilor recalculate și revizuite în baza Legii nr. 241/2013 (Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 553 din 23 septembrie 2015)

MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUȚU. CEDO: obligarea unui om politic să adreseze scuze publice unui cotidian polonez, încălcare a art. 10 din Convenția europeană a pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (cauza nr. 26115/10, hotărârea din 5 iulie 2016)

ISTORIA JURIDICĂ
M. DUȚU. Un discurs de deschidere a cursului de Drept civil de acum 153 de ani