Pandectele Romane 6/2016

Wolters Kluwer, 2016-07-28

Pandectele Romane 6/2016
Cod Produs: T.R.PA.16.06
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 6/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUȚU. Dreptul culturii și Cultura dreptului

DOCTRINĂ
Sebastian BODU, Ciprian BODU. Comentarii asupra infracțiunilor reglementate la art. 277 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă: civilă (raporturi juridice între profesioniști) - penală
Mihai SLĂVESCU. Modificările capitalului social. Majorarea capitalului social. Reducerea capitalului social
Oliviu PUIE. Principalele modificări și completări aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 în materia procedurii de executare silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr. 895/2015. Aplicabilitatea și implicațiile deciziei Curții Constituționale nr. 895/2015 în materia procedurii de executare a hotărârilor judecătorești pronunțate în materia contenciosului administrativ prin care au fost acordate despăgubiri materiale și morale
Diana Flavia BARBUR. Alienarea parentală
Ion-Gabriel ENACHE. Încetarea contractului de achiziție publică în noul pachet legislativ

PROTECȚIA JURISDICȚIONALĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Mihaela MAZILU-BABEL. CJUE. Trimitere preliminară din România. Ordonanța Rîpanu (C-407/15) Domeniul de aplicare al Cartei DFUE. Aplicabilitatea în timp a deciziilor CCR și articolul 47 din Cartă

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
I. L. GEORGESCU. Natura juridică a Societăţei Cooperative după Legea din 27 martie 1929

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Termenul de preaviz. Regimul juridic (Curtea de Apel Pitești, decizia civilă nr. 2 din 12 ianuarie 2015)
Principiul contributivităţii în materia dreptului de asigurări sociale (Curtea de Apel Pitești, decizia civilă nr. 214 din 9 februarie 2015)
Efectul măsurii suspendării dreptului de a mai conduce un autovehicul într-un stat membru asupra dreptului la liberă circulaţie în alt stat membru (Curtea de Apel Pitești, decizia civilă nr. 34 din 2 februarie 2015)
Pedepse complementare și accesorii. Aplicare în caz de pluralitate de infracțiuni (Curtea de Apel Galaţi, decizia penală nr. 774/A din 25 iunie 2015)

MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUȚU
Trimitere prejudicială având ca obiect art. 5 şi 6 al Directivei 2003/4/CE, relative la accesul public la informaţia de mediu [CJUE, hotărârea din 6 octombrie 2015, East Sussex County Council c. Information Commissioner, cauza C-71/14]
Trimitere prejudicială având ca obiect impactul anumitor activităţi asupra mediului, în temeiul Directivei 2001/42/CE [CJUE, hotărârea din 10 septembrie 2015, Dimos Kropias Attikis c. Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis, cauza nr. C-473/14]

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUȚU. Începuturile Ministerului Public