Pandectele Romane 5/2016

Wolters Kluwer, 2016-07-28

Pandectele Romane 5/2016
Cod Produs: T.R.PA.16.05
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 5/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUȚU. Justiția climatică

DOCTRINĂ
Cristian IONESCU. Unele comentarii pe marginea art. 52 din Constituția revizuită
Constantin Mihai BANU. Instrumente pentru sporirea transparenței procesului legislativ la nivelul Uniunii Europene. Reflecții asupra câtorva aspecte vizate de noul acord interinstituțional privind o mai bună legiferare (II)
Claudiu-Paul BUGLEA, Dan PETRACHE. Normele de aplicație imediată – scut pentru protejarea părții mai slabe în contract
Szilard SZTRANYICZKI. Considerații cu privire la cotitatea disponibilă specială a soțului supraviețuitor în concurs cu descendenții dintr-o căsătorie anterioară a defunctului

PROTECȚIA JURISDICȚIONALĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Mihaela MAZILU-BABEL. CJUE. Cauza Dansk Industri. Principiul nediscriminării pe motiv de vârstă. Carta DFUE. Litigiu între particulari. Rolul de legiuitor negativ al instanței naționale. Neîncălcarea principiului securității juridice. Obligația revirimentului jurisprudențial

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
L. CIOBANU. Culpabilitatea în cazul de moarte prin inhibiție

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Recurs. Răspundere patrimonială lucrător silvic. Probe. Administrare. Proces echitabil (Curtea de Apel Bacău, secţia I civilă, decizia civilă nr. 693 din 21 octombrie 2015)
Acţiune pentru anularea unei hotărâri de consiliu local. Apartenenţa gazelor de şist la categoria „resurselor de petrol”. Competenţa de a dispune asupra explorării şi exploatării gazelor de şist (Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 1357 din 3 septembrie 2015)
Contencios administrativ. Pagube produse prin emiterea unor autorizații de construire. Condițiile acţiunii în despăgubiri (Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3758 din 30 aprilie 2015)

MERIDIANE JURIDICE
Franța: incriminarea blasfemiei (LC 262, ianuarie 2016)

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUȚU. Societatea Juridică Română

AGORA
Doctrina contractului social. Partea a II-a. JOHN LOCKE: Precursor al liberarismului şi constituţionalismului contemporan
Laudatio la decernarea titlului de Profesor honoris causa al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara Domnului Prof. dr. Luis Gutierrez Sanjuan de la Universitatea Las Palmas din Gran Canaria, Spania,