Pandectele Romane 4/2016

Wolters Kluwer, 2016-06-27

Pandectele Romane 4/2016
Cod Produs: T.R.PA.16.04
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 4/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Ce este Dreptul urbanismului?

DOCTRINĂ
Constantin Mihai BANU. Instrumente pentru sporirea transparenţei procesului legislativ la nivelul Uniunii Europene
Reflecţii asupra câtorva aspecte vizate de noul acord interinstituţional privind o mai bună legiferare (I)
Ştefan ENE. Aspecte juridico-procedurale privind investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului – Întocmirea bilanțului de mediu nivel II vs. investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului? –
Szilard SZTRANYICZKI. Considerații cu privire la dreptul special de moștenire al soțului supraviețuitor asupra mobilierului și obiectelor de uz casnic, precum şi dreptul de abitație special al acestuia
Loredana COCHIOR. Denunțarea unilaterală a contractului cu executare instantanee

PROTECȚIA JURISDICȚIONALĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Mihaela MAZILU-BABEL. CCR. Decizia nr. 750/2015. Achiziții publice. Garanția de bună-conduită. Clauza de conformare cu dreptul Uniunii. Trimitere preliminară pendinte. Norme interpuse. Inaplicarea dreptului UE

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
VINTILĂ DONGOROZ. Achitare. Fapt material existent. Lipsa elementului su­biectiv. Atrage achitarea nu absolvirea. Despăgubiri civile. Pot fi acordate și în caz de achitare când faptul imputat există în materialitatea lui

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Stabilirea calității de lucrător al securității. Condiții. Rolul instanței de judecată (Curtea de apel București, secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal, sentința civilă nr. 2 din 5 ianuarie 2015)
Imobil preluat abuziv. Efectele Legii nr. 165/2013. Prematuritatea cererii de chemare în judecată (Curtea de apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, decizia civilă nr. 256 din 20 mai 2015)
Motivarea hotărârii judecătorești. Neanalizarea de către instanță a unor apărări esențiale ale părții (Curtea de apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, decizia civilă nr. 637 din 21 mai 2015)

MERIDIANE JURIDICE
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene: limitările răspunderii civile cu privire la accesul liber la reţelele de internet wireless, cauza C-484/14, McFadden c. Sony Music Germany GMBH (trimitere prejudicială)

ISTORIA JURIDICĂ
10 mai 1866: Fondarea dinastiei domnitoare (regale) – parte inseparabilă a procesului de formare a statului român unitar, modern și independent

AGORA
Marius ANDREESCU. Doctrina contractului social. Partea I. THOMAS HOBBES: Scurte consideraţii privind gândirea filosofică, socială şi politică