Pandectele Romane 3/2016

Wolters Kluwer, 2016-04-27

Pandectele Romane 3/2016
Cod Produs: T.R.PA.16.03
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 3/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUȚU. Războiul „drepturilor”, ca „șoc” al viitorului

DOCTRINĂ
Marius PETROIU. Epopeea accesului organelor de stat la datele de trafic, de identificare a echipamentelor și de localizare
Mihail STĂNESCU-SAS. Procedura recalculării şi revizuirii pensiilor publice

PROTECȚIA JURISDICȚIONALĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Mihaela MAZILU-BABEL. CEDO: Mendizabal împotriva Franței. Articolul 8 din Convenție interpretat în lumina dreptului Uniunii. Hotărâre de condamnare a Belgiei pentru neîndeplinirea obligațiilor în temeiul lui 258 TFUE. Încălcarea Convenției

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
MATEI G. NICOLAU. Dreptul civil al viitorului. Considerațiuni în legătură cu articolele d-lor I. Dikoff și E. Swobada

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Nora Andreea DAGHIE. Pronunțarea unei decizii de neconstituționalitate pe parcursul derulării unei proceduri speciale de înstrăinare a unor bunuri imobile din proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale. Efecte (Tribunalul Galați, secția I civilă, decizia civilă nr. 726 din 17 octombrie 2014)
Ieșire din indiviziune. Administrarea probei cu expertiza pentru evaluarea bunului. Condiții (Curtea de Apel Târgu Mureș, secția I civilă, de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie, decizia civilă nr. 422/R din 2 octombrie 2014)
Taxă judiciară de timbru. Neformularea unei cereri de reexaminare. Consecințe (Curtea de Apel Târgu Mureș, secția I civilă, de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie, decizia civilă nr. 435/R din 14 octombrie 2014)
Cerere de revizuire. Inadmisibilitate (Curtea de Apel Târgu Mureș, secția I civilă, de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie, decizia civilă nr. 440/R din 16 octombrie 2014)
Obligație de a face. Cerere formulată de fost angajat. Natură juridică (Curtea de Apel Târgu-Mureș, secția I civilă, de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie, decizia civilă nr. 692/A din 13 noiembrie 2014)
Acțiune în revendicare imobiliară. Compararea titlurilor. Imobil supus regulilor de publicitate imobiliară al cărților funciare (Curtea de Apel Târgu-Mureș, secția I civilă, de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie, decizia civilă nr. 648/A din 23 octombrie 2014)
Punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate (Curtea de Apel Târgu-Mureș, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, decizia penală nr. 421/A/11 decembrie 2014)

MERIDIANE JURIDICE
Curtea de Justiție a Uniunii Europene: limitările răspunderii civile cu privire la accesul liber la rețelele de internet wireless, cauza C-484/14, McFadden c. Sony Music Germany GMBH (trimitere prejudicială)

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUŢU. „Actul statutului civil” al Academiei Române (II)

AGORA
Mircea DUŢU. Conferința mondială AIDP – București 2016. Protecția mediului prin dreptul penal