Pandectele Romane 2/2016

Wolters Kluwer, 2016-04-14

Pandectele Romane 2/2016
Cod Produs: T.R.PA.16.02
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 2/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Nevoia Enciclopediei juridice post-moderne

DOCTRINĂ
Cristian IONESCU. Unele referiri pe marginea dreptului constituțional de petiționare
Oana MURARIU. Caducitatea clauzei de risc valutar în contractele de credit în valută

PROTECȚIA JURISDICȚIONALĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Mihaela MAZILU-BABEL. CJUE, Cauza WebMindLicenses. Utilizare de către administrația fiscală de probe obținute în cadrul unei proceduri penale paralele și neîncheiate. Dreptul la apărare. Dreptul de a fi ascultat. Protecția jurisdicțională efectivă

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
N. TITULESCU. Progresul ideei de pace

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Călin M. COSTIN. Răspunderea civilă delictuală a persoanei juridice pentru fapta proprie. Admisibilitatea cumulului acestei răspunderi cu răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Dreptul de opţiune al persoanei vătămate între cele două forme de răspundere civilă – studiu de caz –
Litigiu de muncă. Decizie de sancționare. Lipsa mențiunilor obligatorii. Sancțiunea nulității absolute (Curtea de Apel Bacău, secția I civilă, decizia civilă nr. 764 din 14 septembrie 2015)
Excepție de neconstituționalitate. Legătura cu cauza. Inadmisibilitate (Curtea de Apel Bacău, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia civilă nr. 1352 din 7 Iulie 2015)
Revizuire. Înscrisuri noi. Neîndeplinirea condiției imposibilității prezentării înscrisurilor (Curtea de Apel Cluj, Secția I-a civilă, decizia nr. 249/R din 5 mai 2015)
Cameră preliminară. Plângere penală. Clasarea cauzei față de executorul judecătoresc pentru nerespectarea atribuțiunilor de serviciu în cadrul procedurii de executare silită (Curtea de Apel Constanța, încheierea penală nr. 84/P/CP din 16 decembrie 2015)
Procedura soluționării cererii de încuviințare a copilului în vederea adopției – condiții de admisibilitate (Curtea de Apel Pitești, decizia civilă nr. 1363 din 21 septembrie 2015)
Apel. Condiții de admitere. Criterii generale de individualizare judiciară a pedepsei (Curtea de Apel Ploiești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, Decizia penală nr. 822 din 16 septembrie 2015)
Acțiune întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză. Inadmisibilitate (Curtea de Apel Ploiești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 583 din 29 septembrie 2015)
Nulitate act juridic. Preț derizoriu. Relații de rudenie dintre părțile contractante și influența acestora în aprecierea motivelor de nulitate (Curtea de Apel Timișoara, secția I civilă, decizia civilă nr. 237 din 19 mai 2015)

MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUŢU
Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii, hotărârea în cauza Glossip v. Gross, nr. 14-7955
Curtea Constituţională Italiană, hotărârea nr. 118 din 25 iunie 2015
Curtea Constituţională Federală a Germaniei, hotărârea din 14 ianuarie 2015, BvR 931/12

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUŢU. „Actul statutului civil” al Academiei Române