Pandectele Romane 12/2016

Wolters Kluwer, 2017-01-13

Pandectele Romane 12/2016
Cod Produs: T.R.PA.16.12
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 12/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUȚU. ARCUL CONSTITUȚIONAL 1866 – 1991 – 2016

DOCTRINĂ
Dorin CIUNCAN. Statutul judecătorilor şi procurorilor
Mihai MAREȘ. Mandatul european de arestare (I). Regula specialității
Gabriel MANU. Natura de act administrativ a actului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
Ioana NICOLAE. Stabilirea competenței instanțelor în materia autorității părintești potrivit dreptului Uniunii Europene
Dan-Mihail DOGARU. Insolvența în accepțiunea art. 491-493 din Noul Cod de procedură penală
Szilard SZTRANYICZKI, Andreea COLȚEA. Câteva considerațiuni privind modul de aplicare a legislației referitoare la conservarea caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit din România
Cristina Elena POPA. Repere istorice în dreptul internațional al investițiilor. Direcții de cercetare

PROTECȚIA JURISDICȚIONALĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Mihaela MAZILU-BABEL. CJUE. C-168/15 Tomášová. Obligația instanței de executare de a examina din oficiu existența unor clauze abuzive. Încălcare suficient de gravă a dreptului Uniunii. Răspunderea pentru omisiuni judiciare. Consecințele Pannon GSM

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
I.N. LUNGULESCU. Arta de a judeca şi arta de a interpreta. Exegeza textelor de lege. Greutăţile ei. Nevoia unei ermineutice juridice ca ştiinţă de sine stătătoare

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Evacuare. Imobil restituit în natură în baza Legii nr. 10/2001, cu menţinerea afectaţiunii speciale de 5 ani. Împlinirea termenului de afectaţiune specială (Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 253/R din 7 mai 2015)
Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 112/1995. Nulitate (Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 212/R din 8 aprilie 2015)

MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUȚU. Statele Unite - Reglementarea avortului în Texas (Supreme Court of the United States, decision no. 15 274 of June 27th, 2016, Whole woman’s health & Al. V. Hellerstedt, Comissioner, Texas Department of State Health Services & Al.)
Italia – planificarea de urbanism şi autorizarea construirii lăcaşurilor de cult (Curtea constituţională a Italiei, hotărârea nr. 63 din 23 februarie 2016)

ISTORIA JURIDICĂ
Tudor AVRIGEANU. Identitate socială şi istorie conceptuală în drept