Pandectele Romane 11/2016

2016-12-13

Pandectele Romane 11/2016
Cod Produs: T.R.PA.16.11
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 11/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUȚU. Un pact internațional privind dreptul la mediu

DOCTRINĂ
Oliviu PUIE. Recunoașterea și executarea pe teritoriul României a hotărârilor străine pronunțate în statele membre și în statele nemembre ale Uniunii Europene
Ioana NICOLAE. Reflectarea sindromului de „alienare parentală” în jurisprudența românească
Dănuț Cornel UNGUR. Scurte considerații pe cu privire la decizia nr. 12/2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată în recurs în interesul legii, referitoare la încetarea efectelor dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Marius ANDREESCU. Aspecte ale constituționalismului contemporan în România

PROTECȚIA JURISDICȚIONALĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Mihaela MAZILU-BABEL. CJUE. C-160/15 GS Media. Drepturi de autor. Noțiunea de „comunicare pu­bli­că”. Internet. Drepturi fundamentale aflate în concurență. Echilibrul just

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
Alex. ŞTEFĂNESCU. Mandat. Lipsa procurei autentice între soţi pentru emiterea de cambie pe bază de mandat. Emitere de mandat cambial. Este valabilă obligaţia cambială contractată de soţ ca mandatar, în numele celuilalt soţ, deci este valabil mandatul cambial obţinut? Soluţie afirmativă.

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Mircea N. COSTIN, Călin M. COSTIN. Contract complex asimilat. Rezoluțiunea contractului subsecvent în­cor­porat în conținutul contractului principal nu poate modifica sau desființa efectele acestuia din urmă
Minor. Pluralitate de infracțiuni (C. Apel Ploiești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, decizia penală nr. 736 din 13 august 2015)
Competența de soluționare a unei acțiuni ce privește un conflict in­dividual de muncă, în cazul în care reclamantul este procuror al Parche­tului de la nivelul unei judecătorii (C. Apel Ploiești, secția I civilă, decizia nr. 1343 din 29 septembrie 2015)
Recunoașterea sau realizarea unui drept sau a unui interes legitim vătămat, în cadrul unei acțiuni în contencios administrativ. Nesoluționare în termen a unei cereri (C. Apel Pitești, sentința nr. 110/F-CONT din 29 iulie 2015)
Calea de atac permisă de lege pentru cenzurarea unei hotărâri pro­nun­țate asupra cererii de chemare în judecată prin care se solicită emiterea unui titlu de despăgubire este apelul și nu recursul (C. Apel Pitești, decizia nr. 1363/R-CONT din 29 iulie 2015)
Condițiile răspunderii disciplinare. Lipsa vinovăției (C. Apel Pitești, decizia civilă nr. 233 din 10 februarie 2015)
Daune cominatorii. Imposibilitatea acordării lor (C. Apel Cluj, secția I-a civilă, decizia nr. 714/A din 9 aprilie 2015)
MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUȚU. Politica de simplificare legislativă şi administrativă - o analiză comparată (Germania, Ţările de Jos, Suedia)

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUȚU. Nașterea instituției moderne a Ministerului Public