Pandectele Romane 10/2016

Wolters Kluwer, 2016-12-13

Pandectele Romane 10/2016
Cod Produs: T.R.PA.16.10
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 10/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUȚU. Avocatul și adevărata sa misiune

DOCTRINĂ
Oliviu PUIE. Aspecte privitoare la lucrările sistematice de cadastru în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor în cartea funciară și la procedura de înscriere din oficiu a imobilelor în noile cărți funciare deschise în urma finalizării lucrărilor sistematice de cadastru și carte funciară. Nelegalitatea unor dispoziții cuprinse în unele ordine cu caracter normativ emise de către directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în aplicarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996. Partea a II-a
Mihaela Olimpiada ZUGRĂVESCU. Descentralizare versus deconcentrare
Claudiu-Paul BUGLEA, Dan PETRACHE. Limitarea autonomiei de voință în materia legii aplicabile contractelor încheiate cu consumatorii
Mihail STĂNESCU-SAS. Prorogarea competenţei internaţionale în cazul „înfăţişării” pârâtului care nu contestă competenţa instanţei sesizate
Robert-Adrian DELIU. Scurte considerații asupra determinării competenței materiale a instanțelor în cazul revizuirii grefată pe punctul 8 al articolului 509 NCPC republicat
Nora Andreea DAGHIE. Reglementarea stipulației pentru altul în Noul Cod civil. Analiză prin raportare la principiul relativității efectelor contractului

PROTECȚIA JURISDICȚIONALĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Mihaela MAZILU-BABEL. CJUE. Trimitere preliminară din România. C-439/14 și C-488/14. Achiziții publice. Proceduri privind căile de atac. Articolul 47 din Cartă. Incidența deciziilor de neconstituționalitate pronunțate de Curtea Constituțională

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
L. CIOBANU. O problemă importantă de drept penal. Despre delictul de distrugere

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Loredana Manuela MUSCALU. Contract de împrumut. Lipsa unui înscris doveditor a existenței acordului de voință privind acordarea sumelor de bani a căror restituire se solicită cu titlu de împrumut
Actele doveditoare ale condițiilor de deschidere a dreptului la asigurări sociale (Curtea de Apel Pitești, decizia civilă nr. 1252 din 8 septembrie 2015)
Efectele în timp ale deciziei de constatare a nulității contractului individual de muncă (Curtea de Apel Pitești, decizia civilă nr. 1262 din 9 septembrie 2015)

MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUȚU. Franța: răspunderea profesională a notarilor publici
Andrei DUȚU. CEDO: dreptul de a refuza satisfacerea stagiului militar obligatoriu pe motive temeinice de conștiință (Hotărârea din 15 septembrie 2016, cauza nr 66899/14 Papavasilakis c. Grecia)

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUȚU. Dimitrie Alexandresco – Procurorul general savant