Pandectele Romane 1/2016

Wolters Kluwer, 2016-04-04

Pandectele Romane 1/2016
Cod Produs: T.R.PA.16.01
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 1/2016
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 55,00 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Actualitatea Retoricii lui Aristotel

DOCTRINĂ
Mihail STĂNESCU-SAS. Procedura contestaţiei propriu-zise în materie de pensii publice

PROTECȚIA JURISDICȚIONALĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Mihaela MAZILU-BABEL
Trimitere preliminară din România. Cauza Târșia. Revizuirea în urma pronunțării unei hotărâri CJUE. Autoritatea de lucru judecat. Principiile efectivității și echivalenței. Art. 47 din Carta DFUE. Dreptul la o cale de atac efectivă. Principiul autonomiei procedurale

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
C. HAMANGIU. Tendința contenciosului constituționalității legilor și a contenciosului administrativ român

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Călin M. COSTIN. Probleme de drept ivite în practica judiciară în legătură cu exercitarea contestaţiei de către creditorii interesaţi împotriva raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi planul de distribuire a sumelor între creditori întocmit de către administratorul judiciar – studiu de caz –
Complicitate la evaziune fiscală și complicitate la infracțiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005. Revizuire. Admitere în principiu. Trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanțe (Curtea de apel Bacău, decizia penală nr. 1202/P din 7 decembrie 2015)
Procedura recunoaşterii învinuirii. Administrarea de probe la solicitarea altui subiect procesual, în contra declaraţiei de recunoaştere a învinuirii. Inadmisibilitate (Curtea de Apel Ploieşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 545 din 26 mai 2015)
Principiul relativităţii efectelor hotărârii judecătoreşti. Terţii nu pot nega situaţia juridică născută din faptul existenţei hotărârii judecătorești (Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 430/R din 27 octombrie 2014)
Cerere de modificare a măsurii privind exercitarea autorității părintești. Schimbare a împrejurărilor în sensul dispoziţiile art. 403 din Noul Cod civil (Curtea de Apel Suceava, decizia nr. 408/2014 din 9 octombrie 2014)

MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUŢU
Planificarea de urbanism, interesul general şi dreptul de proprietate (CEDO, Hotărârea din 3 martie 2015, Scagliarini ş.a. c. Italia)
Dreptul de proprietate. Speranţa legitimă asimilabilă unui bun (CEDO, Hotărârea din 7 aprilie 2015, Saglik Insaat Turizm Sanayi Taahut VE Ticaret LTD. Sti c. Turcia)
Dreptul la viaţă. Leucemie generată de expunerea la poluare industrială (CEDO, Hotărârea din 16 aprilie 2015, Smaltini c. Italia)

ISTORIA JURIDICĂ
Mircea DUȚU. Reuniunea AIDP de la sediul Tribunalului Militar Internaţional de la Nuremberg (18 mai 1946)