Pandectele Romane 9/2015

Wolters Kluwer, 2015-11-19

Pandectele Romane 9/2015
Cod Produs: T.R.PA.15.08
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 9/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Kant şi revizuirea Constituţiei

DOCTRINĂ
Emőd VERESS. Probleme actuale privind dobânda penalizatoare
Oliviu PUIE. Aspecte privitoare la suspendarea executării actului administrativ tipic şi a actului administrativ fiscal în contextul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi a Codului de procedură fiscală. Practica judiciară în materie
Marius ANDREESCU. Simplitatea formei şi complexitatea conţinutului normativ al Constituţiei

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
V. BĂLESCU. Contravenţie vamală. Transport maritim. Marfă găsită lipsă. Situaţia primejdioasă a vasului. Eşuare. Lucrări de salvare. Marfă trecută în proprietatea salvatorilor. Forţă majoră. Inexistenţa contravenţiei. Constatări de fapt. Apreciere necensurabilă (Art. 67 al. I, art. 215 1. vămilor)

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Mihaela MAZILU-BABEL. CCR. Excepţie de neconstituţionalitate. Aplicarea dreptului UE. Clauza implicită de conformitate a dispoziţiilor naţionale cu dreptul Uniunii. Norme interpuse. Relevanţă constituţională. Identitate constituţională. Încălcarea art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţie. Neconstituţionalitate
Mircea N. COSTIN, Călin M. COSTIN. Natura juridică a obligaţiei asumată de promitentul vânzător şi a acţiunii în justiţie pe care o poate promova promitentul cumpărător împotriva acestuia în caz de neîndeplinire a obligaţiei asumate. Prescripţia dreptului la acţiune – studiu de caz –
Nora Andreea DAGHIE, Cătălin MUNTEANU. Punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile în contradictoriu cu un organ deliberativ, care nu are patrimoniu propriu. O simplă hârtie, fără vreo valoare economică, în absenţa dispoziţiilor art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
Întocmirea actelor fiscale împotriva unei persoane juridice care nu mai are capacitate de folosinţă (care a fost radiată din Registrul Comerţului) (Curtea de Apel Piteşti, decizia nr. 2200/R-CONT din 6 mai 2014)
Divorţ. Exercitarea drepturilor părinteşti asupra minorilor după divorţ (Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 276/R din 12 martie 2014)
Neîntreruperea termenului de prescripţie a stabilirii contribuţiei de asigurări de sănătate. Emiterea succesivă de decizii de impunere anulate de instanţa de judecată (Curtea de Apel Braşov, decizia nr. 344/R din 31 ianuarie 2014)

MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUŢU
Canada. Hotărârea Curţii supreme din 6 februarie 2015, în cauza Carter c. Canada
Italia. Decizia Curţii de casaţie nr. 2400 din 9 februarie 2015
Germania. Curtea constituţională federală, hotărârea din 27 ianuarie 2015 în cauzele reunite 1BvR 471/10, 1BvR 1181/10

ISTORIA JURIDICĂ
TEODOR POPA. Rolul avocatului Român în trecut şi astăzi