Pandectele Romane 8/2015

Wolters Kluwer, 2015-08-31

Pandectele Romane 8/2015
Cod Produs: T.R.PA.15.08
ISBN / ISSN: 1582-4756
Număr / Ediţie: 8/2015
Număr pagini: 160
Pret cu TVA: 52,98 LEI
disponibil la comanda online
Ai nevoie de ajutor? 031 2244 100
Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându-se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată unei tematici juridice actuale şi importante, dezbătute de specialişti
Doctrină – studii ale unor autori de prestigiu pe teme juridice actual
Jurisprudenţă – jurisprudenţă relevantă ale instanţelor naţionale şi străine, comentată sau adnotată
Din arhiva Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice
Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional
Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc
Dialogul profesiilor juridice – dezbateri şi interviuri despre problemele actuale specifice fiecărei profesii juridice

ECHIPA EDITORIALĂ:

DIRECTOR
prof. univ. dr. Mircea DUŢU - Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

Colegiu Științific:
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan
prof. univ. dr. Dan Chirică
prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
prof. univ. dr. Ion Deleanu
prof. univ. dr. Ion Dogaru
prof. Hugues Fulchiron
prof. Nicolas Queloz

Colegiul de redacție:
Redactor șef Jud. Adrian Toni Neacşu
lect. univ. dr. Raluca Bercea
prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat, dr. Horaţiu Dan Dumitru
conf. univ. dr. George Liviu Gîrleşteanu
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
conf. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan
conf. univ. dr. Irina Sferdian
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

Colaboratori permanenți:
jurist Crina Kaufman
asist. univ. dr. Ioan Lazăr
lect. univ. dr. Elena Mădălina Nica
conf. univ. dr. Sebastian Rădulețu
prof. univ. dr. Ștefan Scurtu

Recunoaștere: Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.
Apariții: 12 apariții pe an
EDITORIAL
Mircea DUŢU. Quo vadis studiul dreptului roman?

DOCTRINĂ
Cristian IONESCU. Comentarii pe marginea art. 11 din Constituţia României, revizuită
Marius ANDREESCU. Principiul proporţionalităţii. Contribuţii ale filosofiei şi doctrinei juridice
Oliviu PUIE. Efectele hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate de către instanţele de contencios administrativ prin care au fost anulate acte administrative cu caracter normativ şi obligaţia publicării acestor hotărâri judecătoreşti
Georgiana SITIAVU, Cătălin JIGĂU. Dreptul la apărare al inculpatului din perspectiva dispoziţiilor procesual penale referitoare la măsurile preventive. Audierea/ascultarea inculpatului
Iulian BĂLAN. Dreptul la respectarea vieţii private și supravegherea video, audio sau prin fotografiere. Partea a II-a
Cristiana-Mihaela CRĂCIUNESCU. Dreptul copilului de a-și cunoaște mama, sau drumul de la certitudine la îndoială

DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE
VINTILĂ DONGOROZ. Delapidare. Falsuri săvârşite pentru a înlesni şi acoperi delapidarea. Banca Populară. Art. 17 Legea băncilor populare şi 146 Codul cooperaţiei. Infracţiune unică, iar nu cumul. Consecinţe cu privire la amnistie
ALEX. VELESCU. Acte dotale. Actul dotal întocmit în Tulcea în 1874 este supus legilor otomane atunci în vigoare. Prescripţia decenală operează parţial pentru fiecare coindivizar. Cauzele cari apără pe unii din indivizari, nu profită celorlalţi

JURISPRUDENȚĂ NAŢIONALĂ
Termenul de formulare a contestaţiei în anulare împotriva unei hotărâri irevocabile nesusceptibile de executare silită (Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 799 din 7 aprilie 2014)

MERIDIANE JURIDICE
Andrei DUŢU. Perspectivă de drept comparat asupra discriminării pe motiv de sărăcie
Andrei DUŢU. Perspectivă de drept comparat asupra finanţării lăcaşurilor de cult de către colectivităţile teritoriale

ISTORIA JURIDICĂ
Istrate Micescu sau inteligenţa însăşi

AGORA
Conferinţa Internaţională „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE”